Logistyka przedsiębiorstwa

Rekrutacja On-Line

Partnerem merytorycznym specjalności
LOGISTYKA PRZEDSIĘBIORSTWA jest XBS GROUP wraz z Francusko-Polską Izbą Gospodarczą

      

Na specjalności Logistyka przedsiębiorstwa poszerzysz wiedzę na temat procesów i urządzeń logistycznych oraz pojazdów, w tym pojazdów samochodowych, stosowanych w procesie produkcji, zaopatrzenia i dystrybucji towarów. Po ukończeniu studiów będziesz szczególnie dobrze przygotowany do wykonywania zadań z zakresu zarządzania transportem i magazynowania.

Zapotrzebowanie na absolwentów tej specjalności wykazują zarówno firmy logistyczne, transportowe, przedsiębiorstwa produkcyjne i usługowe, dysponujące dużymi flotami własnych pojazdów, jak i przedsiębiorstwa prowadzące naprawy i remonty samochodów.

Plan 3,5-letnich studiów I-go stopnia (inżynierskich) stacjonarnych (dziennych) i niestacjonarnych (zaocznych) na kierunku Zarządzanie i Inżynieria Produkcji zakłada realizację następujących przedmiotów:

PRZEDMIOTY DLA SPECJALNOŚCI LOGISTYKA PRZEDSIĘBIORSTWA (obowiązkowe)

 1. Budowa pojazdów
 2. Eksploatacja samochodów
 3. Rodzaje i środki transportu
 4. Ekonomika usług logistycznych
 5. Elektrotechnika i elektronika
 6. Logistyka w ujęciu produktowym
 7. Opakowania w logistyce
 8. Serwisowanie i zaplecze techniczne samochodów
 9. Spedycja i transport międzynarodowy
 10. Systemy pomiarów geometrycznych pojazdów
 11. Seminarium dyplomowe

PRZEDMIOTY Z ZAKRESU NAUK PODSTAWOWYCH DLA KIERUNKU ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI (obowiązkowe)

 1. Ekologia
 2. Język angielski
 3. Matematyka
 4. Materiałozawstwo
 5. Mikroekonomia
 6. Podstawy zarządzania
 7. Logistyka
 8. Makroekonomia
 9. Podstawy marketingu
 10. Technologia informacyjna
 11. Wytrzymałość materiałów
 12. Bezpieczeństwo stanowisk pracy i ergonomia
 13. Finanse przedsiębiorstwa
 14. Fizyka
 15. Grafika inżynierska
 16. Statystyka
 17. Bazy danych
 18. Prawo gospodarcze
 19. Projektowanie inżynierskie
 20. Zarządzanie jakością
 21. Zarządzanie produkcją i usługami
 22. Badania operacyjne
 23. Metrologia
 24. Sieci komputerowe i techniki internetowe
 25. Systemy CAx
 26. Zarządzanie środowiskowe
 27. Automatyzacja i robotyzacja produkcji
 28. Inżynieria procesowa
 29. Konsultacje i realizacja pracy dyplomowej
 30. Mechanika płynów
 31. Praktyka zawodowa
 32. Programowanie komputerów
 33. Rachunek kosztów
 34. Rachunkowość
 35. Systemy informatyczne w zarządzaniu produkcją
 36. Modelowanie procesów produkcyjnych
 37. Procesy produkcyjne