Logistyka przedsiębiorstwa

Rekrutacja On-Line

Partnerem merytorycznym specjalności
LOGISTYKA PRZEDSIĘBIORSTWA jest XBS GROUP wraz z Francusko-Polską Izbą Gospodarczą

      

Na specjalności Logistyka przedsiębiorstwa poszerzysz wiedzę na temat procesów i urządzeń logistycznych oraz pojazdów, w tym pojazdów samochodowych, stosowanych w procesie produkcji, zaopatrzenia i dystrybucji towarów. Po ukończeniu studiów będziesz szczególnie dobrze przygotowany do wykonywania zadań z zakresu zarządzania transportem i magazynowania.

Zapotrzebowanie na absolwentów tej specjalności wykazują zarówno firmy logistyczne, transportowe, przedsiębiorstwa produkcyjne i usługowe, dysponujące dużymi flotami własnych pojazdów, jak i przedsiębiorstwa prowadzące naprawy i remonty samochodów.

Plan 3,5-letnich studiów I-go stopnia (inżynierskich) stacjonarnych (dziennych) i niestacjonarnych (zaocznych) na kierunku Zarządzanie i Inżynieria Produkcji zakłada realizację następujących przedmiotów:

PRZEDMIOTY DLA SPECJALNOŚCI LOGISTYKA PRZEDSIĘBIORSTWA (obowiązkowe)

 1. Budowa pojazdów
 2. Eksploatacja samochodów
 3. Transport szynowy
 4. Transport lotniczy
 5. Logistyka produkcji
 6. Przenośniki i rurociągi
 7. Ekonomika usług logistycznych
 8. Elektrotechnika i elektronika
 9. Organizacja i logistyka zaopatrzenia
 10. Organizacja i logistyka zbytu
 11. Systemy pomiarów geometrycznych pojazdów
 12. Spedycja i transport międzynarodowy
 13. Seminarium dyplomowe

PRZEDMIOTY DO WYBORU:

 1. Socjologia środowiska
 2. Zachowania organizacyjne
 3. Filozofia przyrody
 4. Zagrożenia cywilizacyjne dla środowiska
 5. Technologie bioenergetyczne
 6. Praktyka zawodowa
 7. Konsultacje i realizacja pracy inżynierskiej

PRZEDMIOTY KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO, PODSTAWOWE I KIERUNKOWE DLA KIERUNKU ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI (obowiązkowe)

 1. Ekologia
 2. Język angielski
 3. Matematyka
 4. Materiałozawstwo
 5. Mikroekonomia
 6. Podstawy zarządzania
 7. Psychologia
 8. Grafika inżynierska
 9. Makroekonomia
 10. Ochrona Środowiska
 11. Podstawy marketingu
 12. Technologia informacyjna
 13. Wytrzymałość materiałów
 14. Finanse przedsiębiorstwa
 15. Fizyka
 16. Logistyka
 17. Rachunkowość
 18. Statystyka opisowa i ekonomiczna
 19. Mechanika płynów
 20. Prawo gospodarcze
 21. Projektowanie inżynierskie
 22. Zarządzanie jakością
 23. Zarządzanie produkcją i usługami
 24. Inżynieria procesowa
 25. Badania operacyjne
 26. Komputerowe wspomaganie w technice
 27. Metrologia
 28. Zarządzanie środowiskowe
 29. Automatyzacja i robotyzacja
 30. Bezpieczeństwo stanowisk pracy i ergonomia
 31. Systemy informatyczne w zarządzaniu produkcją
 32. Sieci komputerowe i techniki internetowe
 33. Bazy danych
 34. Programowanie komputerów
 35. Rachunek kosztów
 36. Modelowanie procesów produkcyjnych
 37. Procesy produkcyjne