Zarządzanie przedsiębiorstwem

Rekrutacja On-Line

Partnerem merytorycznym specjalności
ZARZĄDZANIE PRZEDSIĘBIORSTWEM jest Biznes Plus

ZARZĄDZANIE PRZEDSIĘBIORSTWEM to specjalność, której program kształcenia kładzie szczególny nacisk na menedżerski aspekt procesu produkcyjnego i usługowego, zarządzanie i sterowanie urządzeniami technicznymi, strumieniami surowców, półproduktów i produktów, nie zaniedbując zarazem zasobów ludzkich i informacyjnych, w tym badań marketingowych i analizy rynku. Absolwent poznaje też metody ograniczania wpływu procesu produkcyjnego na środowisko. Unikalne połączenie wiedzy technicznej, ekonomicznej i ekologicznej czyni go bardzo cennym pracownikiem, szczególnie w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw.

Plan 3,5-letnich studiów I-go stopnia (inżynierskich) stacjonarnych (dziennych) i niestacjonarnych (zaocznych) na kierunku Zarządzanie i Inżynieria Produkcji zakłada realizację następujących przedmiotów (na studiach niestacjonarnych niektóre przedmioty mogą być realizowane na innych semestrach. Zajęcia z części przedmiotów są realizowane w ciągu 2 semestrów):

PRZEDMIOTY DLA SPECJALNOŚCI ZARZĄDZANIE PRZEDSIĘBIORSTWEM (obowiązkowe)

 1. Ochrona atmosfery
 2. Badania marketingowe
 3. Organizacja procesów produkcyjnych
 4. Oczyszczanie ścieków
 5. Analiza rynku
 6. Finansowanie projektów z funduszy UE
 7. Marketing ekologiczny
 8. Zagospodarowanie odpadów
 9. Elektrotechnika i elektronika
 10. Zarządzanie zasobami ludzkimi
 11. Seminarium dyplomowe

PRZEDMIOTY DO WYBORU:

 1. Socjologia środowiska
 2. Zachowania organizacyjne
 3. Filozofia przyrody
 4. Zagrożenia cywilizacyjne dla środowiska
 5. Technologie bioenergetyczne
 6. Praktyka zawodowa
 7. Konsultacje i realizacja pracy inżynierskiej

PRZEDMIOTY KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO, PODSTAWOWE I KIERUNKOWE DLA KIERUNKU ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI (obowiązkowe)

 1. Ekologia
 2. Język angielski
 3. Matematyka
 4. Materiałozawstwo
 5. Mikroekonomia
 6. Podstawy zarządzania
 7. Psychologia
 8. Grafika inżynierska
 9. Makroekonomia
 10. Ochrona Środowiska
 11. Podstawy marketingu
 12. Technologia informacyjna
 13. Wytrzymałość materiałów
 14. Finanse przedsiębiorstwa
 15. Fizyka
 16. Logistyka
 17. Rachunkowość
 18. Statystyka opisowa i ekonomiczna
 19. Mechanika płynów
 20. Prawo gospodarcze
 21. Projektowanie inżynierskie
 22. Zarządzanie jakością
 23. Zarządzanie produkcją i usługami
 24. Inżynieria procesowa
 25. Badania operacyjne
 26. Komputerowe wspomaganie w technice
 27. Metrologia
 28. Zarządzanie środowiskowe
 29. Automatyzacja i robotyzacja
 30. Bezpieczeństwo stanowisk pracy i ergonomia
 31. Systemy informatyczne w zarządzaniu produkcją
 32. Sieci komputerowe i techniki internetowe
 33. Bazy danych
 34. Programowanie komputerów
 35. Rachunek kosztów
 36. Modelowanie procesów produkcyjnych
 37. Procesy produkcyjne