Zarządzanie i Inżynieria Produkcji - studia II stopnia

 • Studia II-go stopnia o praktycznym profilu kształcenia.
 • System studiów:
  – stacjonarne w piątki (od godz. 15.00), soboty i niedziele,
  – niestacjonarne sobotnio-niedzielne (zaoczne).
 • Czas trwania: 1,5 roku.
 • Tytuł: MAGISTER lub MAGISTER INŻYNIER.
 • Studia prowadzone do wyboru:
  – w języku polskim,
  – w języku angielskim.

Rekrutacja On-Line

 

 

 

Oferta studiów dotyczy roku akademickiego 2018/2019.

Na studiach drugiego stopnia kierunku Zarządzanie i Inżynieria Produkcji proponujemy studia w zakresie specjalności:

Zarządzanie transportem i logistyka
Inżynieria usług gastronomicznych NOWOŚĆ!
Zarządzanie przedsiębiorstwem produkcyjnym
Zarządzanie marką przedsiębiorstwa produkcyjnego NOWOŚĆ!

Aby zapoznać się ze szczegółowym wykazem przedmiotów na kierunku Zarządzanie i Inżynieria Produkcji przejdź do programu kształcenia lub opisu specjalności.

POBIERZ PROGRAM KSZTAŁCENIA

Warunki przyjęć na studia II-go stopnia kierunek Zarządzanie i Inżynieria Produkcji:

 • wymagany tytuł zawodowy: licencjat, inżynier, magister lub równoważny,
 • kierunki ukończonych studiów: techniczne i ekonomiczne,
 • w przypadku absolwentów kierunków innych niż Zarządzanie i Inżynieria Produkcji Rektor może określić dodatkowe wymagania i zasady uzupełniania efektów uczenia się,
 • jeśli ubiegasz się o przyjęcie na studia II-go stopnia od semestru letniego (od marca), a w wyniku ukończenia studiów pierwszego stopnia nie uzyskałeś/uzyskałaś kompetencji inżynierskich (nie posiadasz dyplomu ukończenia studiów inżynierskich) możesz ukończyć studia trzy semestralne drugiego stopnia, kończące się tytułem zawodowym magistra,
 • jeśli nie posiadasz dyplomu ukończenia studiów inżynierskich a chciałbyś/chciałabyś ukończyć studia drugiego stopnia kończące się tytułem zawodowym magistra inżyniera, możesz zostać przyjęty na studia II-go stopnia od semestru zimowego (od października), po określeniu dodatkowych wymagań i zasad uzupełnienia efektów uczenia się. W powyższym wypadku studia mogą być wydłużone o dodatkowy semestr i/lub mogą być wyznaczone różnice programowe.

Na studia II stopnia zapraszamy także absolwentów innych uczelni i kierunków, nie tylko technicznych czy ekonomicznych, tworząc dla nich unikalne specjalności. Warto też wiedzieć, że mając magisterium z innego kierunku, można podjąć u nas studia II stopnia i zdobyć tzw. drugi fakultet.

Oprócz WSEiZ uprawnienia do prowadzenia studiów II stopnia na kierunku Zarządzanie i Inżynieria Produkcji posiadają jedynie dwie uczelnie w Polsce.

studia zarządzanie i inżynieriia produkcji kierunek zarządzanie i inżynieriia produkcji

Kończąc studia II stopnia na kierunku Zarządzanie i Inżynieria Produkcji będziesz specjalistą z wiedzą techniczną, ekonomiczną i menedżerską. Będziesz posiadać umiejętności z zakresu inżynierii produkcji, zarządzania, ekonomii i prawa. Zostaniesz przygotowany/a do pracy w przedsiębiorstwach produkcyjnych na kierowniczych stanowiskach.

Perspektywy zatrudnienia

Absolwent tego kierunku posiada niezwykle cenną, bo interdyscyplinarną, wiedzę i zestaw umiejętności. Przede wszystkim jest przygotowany do pracy w przedsiębiorstwach produkcyjnych, ale będzie cennym pracownikiem także w branży usługowej – wszędzie tam, gdzie zasoby techniczne mają kluczową rolę w działaniu przedsiębiorstwa.
Według danych MNiSW, pozyskanych z systemu monitoringu losów zawodowych absolwentów szkół wyższych, absolwenci WSEiZ znajdują pracę w rekordowo krótkim czasie! O wiele krótszym niż absolwenci Politechniki czy Uniwersytetu Warszawskiego. Co więcej, poziom ich wynagrodzenia jest niemal równy poziomowi wynagrodzeń absolwentów Politechniki Warszawskiej, natomiast dużo wyższy od tych uzyskiwanych przez absolwentów SGGW i UW.

Deklaracje dotyczące wyboru specjalności na kierunku Zarządzanie i Inżynieria Produkcji są podawane przez kandydatów na studia przy składaniu dokumentów. Ostateczna decyzja o wyborze specjalności podejmowana jest przez studenta po pierwszym semestrze studiów drugiego stopnia.

Programy nauczania na studiach stacjonarnych (dziennych) i niestacjonarnych (zaocznych) są takie same.

Zajęcia na studiach niestacjonarnych (zaocznych) odbywają się w formie 10-15 dwudniowych zjazdów (sobota-niedziela) w semestrze.