Inżynieria usług gastronomicznych

Rekrutacja On-Line

STUDIA II STOPNIA
Kierunek ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI
Specjalność Inżynieria usług gastronomicznych

Inżynieria usług gastronomicznych to specjalność, na której poznasz techniczną stronę gastronomii. Nie tylko technologię przygotowywania potraw, ale także chłodnictwa, ogrzewania i klimatyzacji wnętrz, wentylacji, zasilania energią, zachowania czystości, gospodarki ściekowej i odpadowej. Dobra znajomość tych zagadnień pozwoli ergonomicznie zarządzać przedsiębiorstwem gastronomicznym, w którym oferowane są usługi najwyższej jakości, a także przyczyni się do obniżenia kosztów ich produkcji.

Kluczowe kompetencje absolwenta:

 • umiejętność projektowania, organizacji i wyposażenia przedsiębiorstw gastronomicznych,
 • umiejętność wykorzystania techniki i technologii w gastronomii,
 • stosowanie zaawansowanych metod zarządzania w działalności gospodarczej,
 • znajomość technicznej strony procesów usługowych i produkcyjnych.

Plan 1,5-rocznych studiów II-go stopnia (magisterskich) niestacjonarnych (zaocznych) na kierunku Zarządzanie i Inżynieria Produkcji zakłada realizację następujących przedmiotów:

PRZEDMIOTY DLA SPECJALNOŚCI INŻYNIERIA USŁUG GASTRONOMICZNYCH:

 1. Przechowywanie i transport żywności
 2. Nowe produkty żywnościowe
 3. Technologie grzewcze
 4. Technologie mechaniczne
 5. Język angielski specjalistyczny
 6. System informacyjny w przedsiębiorstwie
 7. Seminarium dyplomowe
 8. Narzędzia informatyczne w gastronomii
 9. Ogrzewnictwo i klimatyzacja obiektów gastronomicznych
 10. Ergonomia i bhp w gastronomii
 11. Marketing strategiczny

PRZEDMIOTY WSPÓLNE DLA WSZYSTKICH SPECJALNOŚCI DLA STUDIÓW II STOPNIA NA KIERUNKU ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI:

 1. Materiały konstrukcyjne w budowie maszyn
 2. Organizacja procesów produkcyjnych
 3. Podstawy / Repetytorium grafiki inżynierskiej
 4. Podstawy prognozowania i wspomagania decyzji
 5. Praca przejściowa
 6. Projektowanie realizacyjne
 7. Statystyka matematyczna
 8. Zarządzanie procesami innowacyjnymi
 9. Zarządzanie projektem
 10. Zarządzanie wiedzą
 11. Prognozowanie i symulacja
 12. Konsultacje i realizacja pracy magisterskiej
 13. Teoria i systemy podejmowania decyzji
 14. Zarządzanie strategiczne
 15. Ochrona własności intelektualnej
 16. Zintegrowane systemy zarządzania
 17. Praktyka zawodowa

PRZEDMIOTY WSPÓLNE DLA STUDIÓW II STOPNIA NA KIERUNKU ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI, SEMESTR UZUPEŁNIAJĄCY (dla absolwentów studiów licencjackich, pragnących uzyskać tytuł magistra inżyniera):

 1. Oddziaływanie energetyki i gospodarki odpadowej na środowisko
 2. Rachunek kosztów
 3. Modelowanie procesów produkcyjnych
 4. Procesy produkcyjne
 5. Wytrzymałość materiałów
 6. Logistyka
 7. Bezpieczeństwo stanowisk pracy i ergonomia