Zarządzanie marką przedsiębiorstwa produkcyjnego

Rekrutacja On-Line

STUDIA II STOPNIA
Kierunek ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI
Specjalność Zarządzanie marką przedsiębiorstwa produkcyjnego

Zarządzanie marką przedsiębiorstwa produkcyjnego to specjalność dla tych, którzy pogłębiając swą wiedzę menedżerską i marketingową chcą dowiedzieć się, jak umiejętnie prowadzić zarządzanie produkcją i marką w przedsiębiorstwie.
Celem studiów jest przygotowanie pracowników przedsiębiorstw produkcyjnych do podejmowania i wdrażania decyzji związanych z zarządzaniem marką lub portfelem marek przedsiębiorstw. Podczas kształcenia nabędą także szereg umiejętności z zakresu grafiki komputerowej i wykorzystania Internetu w działalności marketingowej.

Kluczowe kompetencje absolwenta:

 • umiejętność posługiwania się marką jako narzędziem zarządzania,
 • rozumienie związku pomiędzy technicznymi cechami produktu a jego marką i wizerunkiem,
 • stosowanie zaawansowanych metod zarządzania w działalności gospodarczej,
 • znajomość technicznej strony procesów usługowych i produkcyjnych. 

Plan 1,5-rocznych studiów II-go stopnia (magisterskich) niestacjonarnych (zaocznych) na kierunku Zarządzanie i Inżynieria Produkcji zakłada realizację następujących przedmiotów:

PRZEDMIOTY DLA SPECJALNOŚCI ZARZĄDZANIE MARKĄ PRZEDSIĘBIORSTWA PRODUKCYJNEGO:

 1. Public Relations
 2. Badania marketingowe w zarządzaniu marką
 3. Prawo marki
 4. Grafika komputerowa i wizualizacja marek
 5. Język angielski specjalistyczny
 6. Informatyka dla kadry kierowniczej
 7. Promocja marki w internecie
 8. Plan operacyjny i wycena marki
 9. Marketing strategiczny
 10. System informacyjny w przedsiębiorstwie
 11. Seminarium dyplomowe I

PRZEDMIOTY KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO, PODSTAWOWE I KIERUNKOWE DLA STUDIÓW II STOPNIA NA KIERUNKU ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI:

 1. Organizacja procesów produkcyjnych
 2. Materiały konstrukcyjne w budowie maszyn
 3. Praca przejściowa
 4. Statystyka matematyczna
 5. Zarządzanie projektem
 6. Zarządzanie wiedzą
 7. Podstawy prognozowania i wspomagania decyzji
 8. Zarządzanie procesami innowacyjnymi
 9. Projektowanie realizacyjne
 10. Podstawy / Repetytorium grafiki inżynierskiej
 11. Prognozowanie i symulacja
 12. Konsultacje i realizacja pracy dyplomowej
 13. Teoria i systemy podejmowania decyzji
 14. Zarządzanie strategiczne
 15. Zarządzanie produktem
 16. Zintegrowane systemy zarządzania

 

PRZEDMIOTY KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO, PODSTAWOWE I KIERUNKOWE DLA STUDIÓW II STOPNIA NA KIERUNKU ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI, SEMESTR UZUPEŁNIAJĄCY (dla absolwentów studiów 6-cio semestralnych):

 1. Sieci komputerowe i technik i internetowe
 2. Procesy produkcyjne
 3. Finanse przedsiębiorstwa
 4. Logistyka
 5. Modelowanie procesów produkcyjnych