Zarządzanie transportem i logistyka

Rekrutacja On-Line

Partnerem merytorycznym specjalności
ZARZĄDZANIE TRANSPORTEM I LOGISTYKA jest XBS GROUP wraz z Francusko-Polską Izbą Gospodarczą

      

STUDIA II STOPNIA
Kierunek ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI
Specjalność Zarządzanie transportem i logistyka

Zarządzanie transportem i logistyka to specjalność nie tylko dla tych, którzy pragną poznać zasady organizacji transportu, przede wszystkim samochodowego, lotniczego i intermodalnego. Efektywne zarządzanie transportem nabiera szczególnej wagi w związku z procesem globalizacji gospodarki, zaś położenie naszego kraju w europejskiej sieci transportowej sprzyja rozwojowi usług transportu tranzytowego, co powinno zapewnić atrakcyjne miejsca pracy dla absolwentów tej specjalności.

Kluczowe kompetencje absolwenta:

 • znajomość środków transportu i umiejętność ich wykorzystania w procesie logistycznym,
 • stosowanie zaawansowanych metod zarządzania w działalności gospodarczej,
 • znajomość technicznej strony procesów usługowych i produkcyjnych. 

Plan 1,5-rocznych studiów II-go stopnia (magisterskich) niestacjonarnych (zaocznych) na kierunku Zarządzanie i Inżynieria Produkcji zakłada realizację następujących przedmiotów:

PRZEDMIOTY DLA SPECJALNOŚCI ZARZĄDZANIE TRANSPORTEM I LOGISTYKA:

 1. Systemy pomiarów w wytwarzaniu i naprawach pojazdów
 2. Ekonomika przedsiębiorstwa i kształtowanie cen usług transportowych
 3. Serwisowanie i zaplecze techniczne samochodów
 4. Organizacja magazynów i centrów logistycznych
 5. Zarządzanie flotami pojazdów samochodowych
 6. Język angielski specjalistyczny
 7. Organizacja transportu lotniczego
 8. Organizacja transportu intermodalnego
 9. Infrastruktura logistyki
 10. Projektowanie procesów i systemów logistycznych
 11. Organizacja przewozów kolejowych
 12. Seminarium dyplomowe

PRZEDMIOTY KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO, PODSTAWOWE I KIERUNKOWE DLA STUDIÓW II STOPNIA NA KIERUNKU ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI:

 1. Organizacja procesów produkcyjnych
 2. Materiały konstrukcyjne w budowie maszyn
 3. Praca przejściowa
 4. Statystyka matematyczna
 5. Zarządzanie projektem
 6. Zarządzanie wiedzą
 7. Podstawy prognozowania i wspomagania decyzji
 8. Zarządzanie procesami innowacyjnymi
 9. Projektowanie realizacyjne
 10. Podstawy / Repetytorium grafiki inżynierskiej
 11. Prognozowanie i symulacja
 12. Konsultacje i realizacja pracy dyplomowej
 13. Teoria i systemy podejmowania decyzji
 14. Zarządzanie strategiczne
 15. Zarządzanie produktem
 16. Zintegrowane systemy zarządzania

 

PRZEDMIOTY KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO, PODSTAWOWE I KIERUNKOWE DLA STUDIÓW II STOPNIA NA KIERUNKU ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI, SEMESTR UZUPEŁNIAJĄCY (dla absolwentów studiów licencjackich, pragnących uzyskać tytuł magistra inżyniera):

 1. Sieci komputerowe i technik i internetowe
 2. Procesy produkcyjne
 3. Finanse przedsiębiorstwa
 4. Logistyka
 5. Modelowanie procesów produkcyjnych