Zarządzanie transportem i logistyka

Rekrutacja On-Line

Partnerem merytorycznym specjalności
ZARZĄDZANIE TRANSPORTEM I LOGISTYKA jest XBS GROUP wraz z Francusko-Polską Izbą Gospodarczą

      

STUDIA II STOPNIA
Kierunek ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI
Specjalność Zarządzanie transportem i logistyka

Zarządzanie transportem i logistyka to specjalność nie tylko dla tych, którzy pragną poznać zasady organizacji transportu, przede wszystkim samochodowego, lotniczego i intermodalnego. Efektywne zarządzanie transportem nabiera szczególnej wagi w związku z procesem globalizacji gospodarki, zaś położenie naszego kraju w europejskiej sieci transportowej sprzyja rozwojowi usług transportu tranzytowego, co powinno zapewnić atrakcyjne miejsca pracy dla absolwentów tej specjalności.

Kluczowe kompetencje absolwenta:

 • znajomość środków transportu i umiejętność ich wykorzystania w procesie logistycznym,
 • stosowanie zaawansowanych metod zarządzania w działalności gospodarczej,
 • znajomość technicznej strony procesów usługowych i produkcyjnych.

Plan 1,5-rocznych studiów II-go stopnia (magisterskich) niestacjonarnych (zaocznych) na kierunku Zarządzanie i Inżynieria Produkcji zakłada realizację następujących przedmiotów:

PRZEDMIOTY DLA SPECJALNOŚCI ZARZĄDZANIE TRANSPORTEM I LOGISTYKA:

 1. Systemy pomiarów w wytwarzaniu i naprawach pojazdów
 2. Ekonomika przedsiębiorstwa i kształtowanie cen usług transportowych
 3. Serwisowanie i zaplecze techniczne samochodów
 4. Organizacja magazynów i centrów logistycznych
 5. Zarządzanie flotami pojazdów samochodowych
 6. Język angielski specjalistyczny
 7. Organizacja transportu lotniczego
 8. Organizacja transportu intermodalnego
 9. Infrastruktura logistyki
 10. Projektowanie procesów i systemów logistycznych
 11. Organizacja przewozów kolejowych
 12. Seminarium dyplomowe

PRZEDMIOTY WSPÓLNE DLA WSZYSTKICH SPECJALNOŚCI DLA STUDIÓW II STOPNIA NA KIERUNKU ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI:

 1. Materiały konstrukcyjne w budowie maszyn
 2. Organizacja procesów produkcyjnych
 3. Podstawy / Repetytorium grafiki inżynierskiej
 4. Podstawy prognozowania i wspomagania decyzji
 5. Praca przejściowa
 6. Projektowanie realizacyjne
 7. Statystyka matematyczna
 8. Zarządzanie procesami innowacyjnymi
 9. Zarządzanie projektem
 10. Zarządzanie wiedzą
 11. Prognozowanie i symulacja
 12. Konsultacje i realizacja pracy magisterskiej
 13. Teoria i systemy podejmowania decyzji
 14. Zarządzanie strategiczne
 15. Ochrona własności intelektualnej
 16. Zintegrowane systemy zarządzania
 17. Praktyka zawodowa

PRZEDMIOTY WSPÓLNE DLA STUDIÓW II STOPNIA NA KIERUNKU ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI, SEMESTR UZUPEŁNIAJĄCY (dla absolwentów studiów licencjackich, pragnących uzyskać tytuł magistra inżyniera):

 1. Oddziaływanie energetyki i gospodarki odpadowej na środowisko
 2. Rachunek kosztów
 3. Modelowanie procesów produkcyjnych
 4. Procesy produkcyjne
 5. Wytrzymałość materiałów
 6. Logistyka
 7. Bezpieczeństwo stanowisk pracy i ergonomia