ZNIŻKI I PROMOCJE

Dotyczy osób zapisujących się na pierwszy semestr studiów I stopnia.

Rodzaj zniżki Wysokość zniżki Zniżka dla
1. Promocja
DLA STUDENTÓW 50+
50% wpisowego dla kandydatów w wieku 50+ na studia niestacjonarne I stopnia
na WSZYSTKIE kierunki studiów w WSEiZ!
Ulga przysługuje przy złożeniu dokumentów do końca lipca 2017 r.
2. Ulga RODZINNA 50% wpisowego dla kandydatów z najbliższej rodziny studenta WSEiZ
(mąż, żona, dzieci, rodzice, rodzeństwo).
Ulga przysługuje przy złożeniu dokumentów do końca lipca 2017 r.
3. STUDIA ZA DARMO
w WSEiZ
0 zł czesnego Maturzysta może podjąć STUDIA ZA DARMO w WSEiZ na pierwszym semestrze studiów (zwolnienie z czesnego za 6 miesięcy), jeśli jest laureatem olimpiady przedmiotowej na szczeblu centralnym.
Regulamin zwolnienia z opłat czesnego laureatów olimpiad (pobierz)
4. STYPENDIA
w WSEiZ
0 zł czesnego Stypendia przyznawane w WSEiZ pozwalają pokryć comiesięczne koszty studiowania w naszej Uczelni. W przypadkach niektórych kierunków studiów stypendia moga nawet kilkukrotnie przekroczyć kwotę miesięcznej raty czesnego!

Zniżki i promocje nie sumują się! Prosimy wybrać najkorzystniejszą ofertę!

Zarządzenie Prezydenta nr 1 - Opłaty dla studentów w RA 2017/18.

Opłat należy dokonywać na konto WSEiZ:

WYŻSZA SZKOŁA EKOLOGII I ZARZĄDZANIA
UL. OLSZEWSKA 12, 00-792 WARSZAWA

Nr rachunku 43103015080000000800611008

Dowód uiszczenia opłat należy okazać w Rekotoracie WSEiZ w momencie składania kompletu dokumentów.

Czesne za studia II stopnia w roku akad. 2017/2018

Kierunek Studia stacjonarne
 
Studia niestacjonarne
(zajęcia w sobotę i niedzielę)
Zarządzanie i Inżynieria Produkcji 490 zł 490 zł
Ochrona Środowiska 490 zł 490 zł
Kierunek Studia stacjonarne
(zajęcia w dni powszednie)
Studia stacjonarne
(zajęcia w sobotę i niedzielę)
Architektura
(dawniej Architektura i Urbanistyka)
690 zł 690 zł
Kierunek Studia stacjonarne
(zajęcia w dni powszednie)
Studia stacjonarne
(zajęcia w sobotę i niedzielę)
Studia niestacjonarne
(zajęcia w sobotę i niedzielę)
Architektura Wnętrz 790zł
790zł
680 zł

Czesne płatne jest w miesięcznych ratach, przez dwanaście miesięcy w roku, od września do sierpnia włącznie, do 10. dnia każdego miesiąca (liczy się data wpływu na konto Uczelni). Istnieje możliwość opłacenia czesnego za okresy dłuższe niż jeden miesiąc. W przypadku uiszczenia czesnego z góry obowiązuje następująca bonifikata przy wnoszeniu opłaty:

– za jeden semestr – 3% zniżki,
– za jeden rok – 5% zniżki.

W każdym z podanych wariantów opłatę czesnego należy wnieść do dnia 10. pierwszego miesiąca danego semestru lub roku studiów (liczy się data wpływu na konto Uczelni).

Absolwenci studiów pierwszego stopnia WSEiZ zwolnieni są z opłaty wpisowego na studia drugiego stopnia.

Opłat należy dokonywać na konto WSEiZ:

WYŻSZA SZKOŁA EKOLOGII I ZARZĄDZANIA
UL. OLSZEWSKA 12, 00-792 WARSZAWA

Nr rachunku 43 1030 1508 0000 0008 0061 1008

Dowód uiszczenia opłat należy okazać w Rektoracie WSEiZ w momencie składania kompletu dokumentów.

Opłaty za studia I i II stopnia w roku akademickim 2017/2018 – dla osób rozpoczynających I semestr

Warunkiem przyjęcia na studia jest złożenie kompletu dokumentów oraz uiszczenie opłaty rekrutacyjnej i wpisowego.

Opłata rekrutacyjna i wpisowe
w roku akademickim 2017/2018 - studia I stopnia
Opłata rekrutacyjna i wpisowe
w roku akademickim 2017/2018 - studia II stopnia
Czesne za studia I stopnia
w roku akademickim 2017/2018
Czesne za studia II stopnia
w roku akademickim 2017/2018

Opłat należy dokonać przelewem na konto Uczelni:

WYŻSZA SZKOŁA EKOLOGII I ZARZĄDZANIA
UL. OLSZEWSKA 12, 00-792 WARSZAWA

Nr rachunku 43103015080000000800611008

Dowód uiszczenia opłat należy okazać w Rektoracie WSEiZ w momencie składania kompletu dokumentów.

Czesne za studia I stopnia w roku akad. 2017/2018

  Rata czesnego:
Kierunek Studia stacjonarne
(zajęcia w dni powszednie)
Studia stacjonarne
(zajęcia w sobotę i niedzielę)*
Architektura
(dawniej Architektura i Urbanistyka)
660 zł 660 zł
Kierunki Studia stacjonarne
(zajęcia w dni powszednie)
Studia niestacjonarne
(zajęcia w sobotę i niedzielę)
Architektura Krajobrazu 540 zł 490 zł
Architektura Wnętrz 790 zł 680 zł
Budownictwo 540 zł 490 zł
Wzornictwo 690 zł 620 zł
Mechanika i Budowa Maszyn 460 zł 430 zł
Ochrona Środowiska 460 zł 430 zł
Zarządzanie 390 zł 350 zł
Zarządzanie i Inżynieria Produkcji 460 zł 430 zł
Zdrowie Publiczne 390 zł 350 zł

Opłatę czesnego na poszczególnych kierunkach studiów można wnosić w następujących wariantach:

  • za rok akademicki (suma 12 rat miesięcznych), wpłaconych jednorazowo w terminie do 10.IX.2017 r.
  • w dwóch ratach semestralnych (po 6 rat miesięcznych), płatnych w terminach do 10.IX.2017 r. oraz do 10.III.2018 r.
  • w 12 ratach miesięcznych płatnych do 10 dnia każdego miesiąca (od IX 2017 r. do VIII 2018 r.).

Dniem zapłaty czesnego jest dzień wpływu środków finansowych na rachunek bankowy Wyższej Szkoły Ekologii i Zarządzania w Warszawie.

W przypadku uiszczenia czesnego z góry obowiązuje następująca bonifikata przy wnoszeniu opłaty:

– za jeden semestr – 3% zniżki,
– za jeden rok – 5% zniżki.

Absolwenci studiów pierwszego stopnia WSEiZ zwolnieni są z opłaty wpisowego na studia drugiego stopnia.

Można podjąć STUDIA ZA DARMO w WSEiZ na pierwszym semestrze studiów (zwolnienie z czesnego za 6 miesięcy), jeżeli jest się laureatem olimpiady przedmiotowej na szczeblu centralnym.

*Studia odbywają się w trybie sobotnio-niedzielnym i prowadzone są w pełnym wymiarze godzin - tak jak na studiach stacjonarnych w dni powszednie. Program studiów gwarantuje uzyskanie wiedzy i umiejętności (zgodnie z Dyrektywą 2005/36/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 7 września 2005 r. w sprawie uznawania kwalifikacji zawodowych) niezbędnych do otrzymania kwalifikacji do wykonywania zawodu architekta poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej. Absolwent otrzymuje dyplom ukończenia studiów stacjonarnych.

Opłat należy dokonać przelewem na konto Uczelni:

WYŻSZA SZKOŁA EKOLOGII I ZARZĄDZANIA
UL. OLSZEWSKA 12, 00-792 WARSZAWA

Nr rachunku 43 1030 1508 0000 0008 0061 1008

Dowód uiszczenia opłat należy okazać w Rektoracie WSEiZ w momencie składania kompletu dokumentów.

!-

Opłata rekrutacyjna i wpisowe w roku akad. 2017/2018 – studia II stopnia

Dotyczy osób zapisujących się na pierwszy semestr studiów II stopnia w roku akademickim 2017/2018.

Opłata rekrutacyjna Kierunek studiów Wpisowe
160 zł
(na wszystkie kierunki studiów)
  Studia stacjonarne
(zajęcia w dni powszednie)
Studia niestacjonarne
(zajęcia w sobotę i niedzielę)
Zarządzanie i Inżynieria Produkcji 190 zł
190 zł
Ochrona Środowiska 190 zł
190 zł
Architektura Wnętrz 245 zł* 490 zł
50% zniżki!
245 zł*490 zł
50% zniżki!
  Studia stacjonarne
(zajęcia w dni powszednie)
Studia stacjonarne
(zajęcia w sobotę i niedzielę)
Architektura
(dawniej Architektura i Urbanistyka)
490 zł 490 zł

Absolwenci studiów I stopnia WSEiZ zwolnieni są z opłaty wpisowego na studia II stopnia.

* Wpisowe w wysokości 245 zł na kierunku Architektura Wnętrz na studiach II stopnia dotyczy absolwentów innych Uczelni, którzy zapiszą się na studia do dn. 15.09.2017 r.

Kandydaci zapisujący się na studia II stopnia z różnicami programowymi wnoszłą pełną kwotę wpisowego.

Zarządzenie Prezydenta nr 1 - Opłaty dla studentów w RA 2017/18.

Wpisowe dla studentów wznawiających studia lub przywróconych w prawach studenta (o ile skreślenie nastąpiło z przyczyn leżących po stronie studenta) oraz dla osób zapisujących się po raz kolejny do WSEiZ wynosi 400,00 zł.

Opłat należy dokonywać na konto WSEiZ:

WYŻSZA SZKOŁA EKOLOGII I ZARZĄDZANIA
UL. OLSZEWSKA 12, 00-792 WARSZAWA

Nr rachunku 43 1030 1508 0000 0008 0061 1008

Dowód uiszczenia opłat należy okazać w Rektoracie WSEiZ w momencie składania kompletu dokumentów.