Organizacja eventów, koncertów i imprez sportowych

Rekrutacja On-Line

Partnerem merytorycznym specjalności ORGANIZACJA EVENTÓW, KONCERTÓW I IMPREZ SPORTOWYCH są GOFORWORLD.COM by Kuźniar oraz Evential Sp. z o.o.

wseiz            wseiz

Specjalność Organizacja eventów, koncertów i imprez sportowych jest związana z tzw. „przemysłem czasu wolnego”, który odgrywa obecnie coraz większą rolę w naszej gospodarce. Dzięki temu powstaje zapotrzebowanie na fachowców od zarządzania, posiadających szczególne kompetencje w tym zakresie. Studiując tę specjalność poznasz ekonomikę takich przedsięwzięć, zasady ich planowania i obsługi, z uwzględnieniem wymogów bezpieczeństwa. Poznasz też specyfikę poszczególnych rodzajów imprez, ich promocji, także z wykorzystaniem narzędzi internetowych. Dowiesz się, w jaki sposób eventy mogą stać się istotnym elementem marketingu przedsiębiorstwa, poznasz też podstawy gastronomii i hotelarstwa oraz logistyki.

Kluczowe kompetencje absolwenta:

 • umiejętność realizacji eventów, imprez kulturalnych i sportowych, oraz współpracy
  z przedsiębiorstwami gastronomicznymi, hotelowymi i transportowymi,
 • znajomość ekonomicznych, finansowych, prawnych i społecznych podstaw prowadzenia działalności gospodarczej,
 • znajomość zasad skutecznego zarządzania przedsiębiorstwem i umiejętność ich stosowania. 

Plan 3-letnich studiów I-go stopnia (licencjackich) stacjonarnych (dziennych) i niestacjonarnych (zaocznych) na kierunku Zarządzanie zakłada realizację następujących przedmiotów:

PRZEDMIOTY DLA SPECJALNOŚCI ORGANIZACJA EVENTÓW, KONCERTÓW I IMPREZ SPORTOWYCH (obowiązkowe):

 1. Charakterystyka i rodzaje eventów
 2. Incentive
 3. Organizacja imprez sportowych
 4. Podstawy gastronomii
 5. Podstawy grafiki komputerowej
 6. Tworzenie i zarządzanie treściami w mediach społecznościowych
 7. Podstawy hotelarstwa
 8. Aspekt prawny i dokumentacja eventów
 9. Negocjacje i etykieta w biznesie
 10. Organizacja imprez kulturalnych
 11. Seminarium dyplomowe
 12. Bezpieczeństwo i logistyka imprez masowych
 13. Promocja w Internecie
 14. Sieci komputerowe i techniki internetowe

PRZEDMIOTY Z ZAKRESU NAUK PODSTAWOWYCH DLA KIERUNKU ZARZĄDZANIE (obowiązkowe):

 1. Język angielski
 2. Matematyka
 3. Mikroekonomia
 4. Podstawy prawa
 5. Podstawy zarządzania
 6. Psychologia
 7. Logistyka
 8. Badania marketingowe
 9. Nauka o organizacji
 10. Podstawy finansów i bankowości
 11. Podstawy marketingu
 12. Technologia informacyjna
 13. Bezpieczeństwo stanowisk pracy i ergonomia
 14. Finanse przedsiębiorstwa
 15. Statystyka
 16. Prawo gospodarcze
 17. Rachunkowość
 18. Systemy informatyczne w zarządzaniu
 19. Zarządzanie jakością
 20. Zarządzanie produkcją i usługami
 21. Zarządzanie projektami
 22. Analiza rynku
 23. Bazy danych
 24. Konsultacje i realizacja pracy dyplomowej
 25. Praktyka zawodowa
 26. Zachowania organizacyjne
 27. Zarządzanie środowiskowe
 28. Zarządzanie zasobami ludzkimi