Handel i usługi logistyczne

Rekrutacja On-Line

Partnerem merytorycznym specjalności
HANDEL I USŁUGI LOGISTYCZNE jest XBS GROUP
wraz z Francusko-Polską Izbą Gospodarczą

      

Specjalność Handel i usługi logistyczne jest odpowiedzią na zapotrzebowanie rozwijającego się rynku usług handlowy, który potrzebuje coraz większej liczby wysokiej klasy specjalistów z wyższym wykształceniem. Jednocześnie zaopatrzenie jednostek handlowych coraz silniej jest z działalnością przedsiębiorstw logistycznych, które zrewolucjonizowały funkcjonowanie łańcuchów dostaw. Dzięki tej specjalności będziesz cenionym specjalistą w dziale sprzedaży i zaopatrzenia nie tylko w przedsiębiorstwach handlowych, a także będziesz przygotowany do pracy w firmach, świadczących usługi logistyczne.

Kluczowe kompetencje absolwenta to:

 • prowadzenie działalności handlowej, wraz z umiejętnością obsługi klienta i prowadzenia negocjacji,
 • obsługa logistyczna przedsiębiorstw handlowych, usługowych i produkcyjnych,
 • znajomość ekonomicznych, finansowych, prawnych i społecznych podstaw prowadzenia działalności gospodarczej,
 • znajomość zasad skutecznego zarządzania przedsiębiorstwem i umiejętność ich stosowania. 

Plan 3-letnich studiów I-go stopnia (licencjackich) stacjonarnych (dziennych) i niestacjonarnych (zaocznych) na kierunku Zarządzanie zakłada realizację następujących przedmiotów:

PRZEDMIOTY DLA SPECJALNOŚCI HANDEL I USŁUGI LOGISTYCZNE (obowiązkowe):

 1. Organizacja działalności handlowej
 2. Techniki sprzedaży i obsługa klienta
 3. Towaroznawstwo FMCG
 4. Międzynarodowe rozliczenia finansowe
 5. Towaroznawstwo żywności
 6. Elementy łańcucha dostaw
 7. Negocjacje i etykieta w biznesie
 8. Rodzaje i środki transportu
 9. Zarządzanie kategoriami produktów i procesem zakupowym
 10. Organizacja magazynów i centrów logistycznych
 11. Ekonomika usług logistycznych
 12. Logistyka w ujęciu produktowym
 13. Opakowania w logistyce
 14. Modele i kanały dystrybucji
 15. Spedycja i transport międzynarodowy
 16. Zarządzanie przedsiębiorstwem handlu zagranicznego
 17. Marketing usług
 18. Seminarium dyplomowe

PRZEDMIOTY DO WYBORU:

 1. Socjologia środowiska
 2. Podstawy fotografii
 3. Praktyka zawodowa
 4. Zrównoważony rozwój
 5. Filozofia przyrody
 6. Konsultacje i realizacja pracy licencjackiej

PRZEDMIOTY KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO, PODSTAWOWE I KIERUNKOWE DLA KIERUNKU ZARZĄDZANIE (obowiązkowe):

 1. Język angielski
 2. Matematyka stosowana w ekonomii i zarządzaniu
 3. Mikroekonomia
 4. Podstawy prawa
 5. Podstawy zarządzania
 6. Psychologia
 7. Nauka o organizacji
 8. Podstawy finansów i bankowości
 9. Podstawy marketingu
 10. Technologia informacyjna
 11. Badania marketingowe
 12. Finanse przedsiębiorstwa
 13. Logistyka
 14. Bezpieczeństwo stanowisk pracy i ergonomia
 15. Statystyka opisowa i ekonomiczna
 16. Zachowania organizacyjne
 17. Zarządzanie projektami
 18. Prawo gospodarcze
 19. Zarządzanie jakością
 20. Analiza rynku
 21. Bazy danych
 22. Zarządzanie środowiskowe
 23. Rachunkowość
 24. Systemy informatyczne w zarządzaniu
 25. Zarządzanie zasobami ludzkimi