Hotelarstwo NOWOŚĆ!

Rekrutacja On-Line

Specjalność Hotelarstwo przygotowuje do wykonywania zadań menedżerskich w szeroko rozumianych usługach hotelarskich, od kwater prywatnych po wielkie sieci hotelowe, a także prowadzenia własnej działalności w tym zakresie. Studenci Hotelarstwa poznają specyfikę działalności hotelarskiej, wymagania stawiane obiektom, zasady współpracy z biurami podróży i organizacji aktywności turystycznej gości.

Kluczowe kompetencje absolwenta:

 • umiejętność prowadzenia usług hotelarskich – noclegowych oraz uzupełniających, w tym gastronomii hotelowej,
 • znajomość ekonomicznych, finansowych, prawnych i społecznych podstaw prowadzenia działalności gospodarczej,
 • znajomość zasad skutecznego zarządzania przedsiębiorstwem i umiejętność ich stosowania.

Plan 3-letnich studiów I-go stopnia (licencjackich) stacjonarnych (dziennych) i niestacjonarnych (zaocznych) na kierunku Zarządzanie zakłada realizację następujących przedmiotów:

PRZEDMIOTY DLA SPECJALNOŚCI HANDEL I USŁUGI LOGISTYCZNE (obowiązkowe):

 1. Podstawy turystyki
 2. Podstawy gastronomii
 3. Międzynarodowe rozliczenia finansowe
 4. Towaroznawstwo żywności
 5. Podstawy hotelarstwa
 6. Organizacja pracy w hotelarstwie
 7. Infrastruktura hotelarska
 8. Obsługa gościa hotelowego
 9. Ekonomika hotelarstwa
 10. Planowanie w przedsiębiorstwie i biznes plan
 11. Marketing usług
 12. Obsługa konsumenta
 13. Seminarium dyplomowe

PRZEDMIOTY DO WYBORU:

 1. Socjologia środowiska
 2. Podstawy fotografii
 3. Praktyka zawodowa
 4. Zrównoważony rozwój
 5. Filozofia przyrody
 6. Konsultacje i realizacja pracy licencjackiej

PRZEDMIOTY KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO, PODSTAWOWE I KIERUNKOWE DLA KIERUNKU ZARZĄDZANIE (obowiązkowe):

 1. Język angielski
 2. Matematyka stosowana w ekonomii i zarządzaniu
 3. Mikroekonomia
 4. Podstawy prawa
 5. Podstawy zarządzania
 6. Psychologia
 7. Nauka o organizacji
 8. Podstawy finansów i bankowości
 9. Podstawy marketingu
 10. Technologia informacyjna
 11. Badania marketingowe
 12. Finanse przedsiębiorstwa
 13. Logistyka
 14. Bezpieczeństwo stanowisk pracy i ergonomia
 15. Statystyka opisowa i ekonomiczna
 16. Zachowania organizacyjne
 17. Zarządzanie projektami
 18. Prawo gospodarcze
 19. Zarządzanie jakością
 20. Analiza rynku
 21. Bazy danych
 22. Zarządzanie środowiskowe
 23. Rachunkowość
 24. Systemy informatyczne w zarządzaniu
 25. Zarządzanie zasobami ludzkimi