Biznes międzynarodowy

Rekrutacja On-Line

Partnerem merytorycznym specjalności
BIZNES MIĘDZYNARODOWY jest Francusko-Polska Izba Gospodarcza

Biznes międzynarodowy jest specjalnością, przeznaczoną dla tych, którzy pragną aktywnie działać na rynkach międzynarodowych, przede wszystkim europejskim, ale także globalnym. Europeizacja i globalizacja naszej gospodarki są zjawiskami nieuchronnymi, do których przedsiębiorstwa powinny się przygotować, między innymi poprzez pozyskiwanie odpowiednio przygotowanych menedżerów. Studiując tę specjalność poznasz też zasady celne, podatkowe, transferu finansów i inne, przydatne do prowadzenia wymiany pomiędzy krajami Unii Europejskiej a jej sąsiadami – od Rosji przez Turcję po Maroko oraz jej partnerami gospodarczymi na całym świecie.

Kluczowe kompetencje absolwenta to:

 • umiejętność prowadzenia działalności gospodarczej w skali międzynarodowej,
 • znajomość ekonomicznych, finansowych, prawnych i społecznych podstaw prowadzenia działalności gospodarczej,
 • znajomość zasad skutecznego zarządzania przedsiębiorstwem i umiejętność ich stosowania.

Plan 3-letnich studiów I-go stopnia (licencjackich) stacjonarnych (dziennych) i niestacjonarnych (zaocznych) na kierunku Zarządzanie zakłada realizację następujących przedmiotów:

PRZEDMIOTY DLA SPECJALNOŚCI BIZNES MIĘDZYNARODOWY (obowiązkowe):

 1. Makroekonomia
 2. Podstawy handlu
 3. Organizacja działalności handlowej
 4. System podatkowy w Polsce i w wybranych państwach Europy
 5. Międzynarodowe rozliczenia finansowe
 6. System celny UE
 7. Podstawy grafiki komputerowej
 8. Negocjacje i protokół dyplomatyczny
 9. Międzynarodowe stosunki polityczne
 10. Marketing międzynarodowy
 11. Prawo UE
 12. Rynek kapitałowy i pieniężny
 13. Polityka energetyczna i surowcowa
 14. Międzynarodowe organizacje gospodarcze
 15. Planowanie w przedsiębiorstwie i biznes plan
 16. Zarządzanie przedsiębiorstwem handlu zagranicznego
 17. Spedycja i transport międzynarodowy
 18. Seminarium dyplomowe

PRZEDMIOTY DO WYBORU:

 1. Socjologia środowiska
 2. Podstawy fotografii
 3. Praktyka zawodowa
 4. Zrównoważony rozwój
 5. Filozofia przyrody
 6. Konsultacje i realizacja pracy licencjackiej

PRZEDMIOTY KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO, PODSTAWOWE I KIERUNKOWE DLA KIERUNKU ZARZĄDZANIE (obowiązkowe):

 1. Język angielski
 2. Matematyka stosowana w ekonomii i zarządzaniu
 3. Mikroekonomia
 4. Podstawy prawa
 5. Podstawy zarządzania
 6. Psychologia
 7. Nauka o organizacji
 8. Podstawy finansów i bankowości
 9. Podstawy marketingu
 10. Technologia informacyjna
 11. Badania marketingowe
 12. Finanse przedsiębiorstwa
 13. Logistyka
 14. Bezpieczeństwo stanowisk pracy i ergonomia
 15. Statystyka opisowa i ekonomiczna
 16. Zachowania organizacyjne
 17. Zarządzanie projektami
 18. Prawo gospodarcze
 19. Zarządzanie jakością
 20. Analiza rynku
 21. Bazy danych
 22. Zarządzanie środowiskowe
 23. Rachunkowość
 24. Systemy informatyczne w zarządzaniu
 25. Zarządzanie zasobami ludzkimi