Organizacja eventów, koncertów i imprez sportowych

Rekrutacja On-Line

Partnerem merytorycznym specjalności ORGANIZACJA EVENTÓW, KONCERTÓW I IMPREZ SPORTOWYCH są GOFORWORLD.COM by Kuźniar oraz Evential Sp. z o.o.

wseiz            wseiz

Specjalność Organizacja eventów, koncertów i imprez sportowych jest związana z tzw. „przemysłem czasu wolnego”, który odgrywa obecnie coraz większą rolę w naszej gospodarce. Dzięki temu powstaje zapotrzebowanie na fachowców od zarządzania, posiadających szczególne kompetencje w tym zakresie. Studiując tę specjalność poznasz ekonomikę takich przedsięwzięć, zasady ich planowania i obsługi, z uwzględnieniem wymogów bezpieczeństwa. Poznasz też specyfikę poszczególnych rodzajów imprez, ich promocji, także z wykorzystaniem narzędzi internetowych. Dowiesz się, w jaki sposób eventy mogą stać się istotnym elementem marketingu przedsiębiorstwa, poznasz też podstawy gastronomii i hotelarstwa oraz logistyki.

Kluczowe kompetencje absolwenta:

 • umiejętność realizacji eventów, imprez kulturalnych i sportowych, oraz współpracy
  z przedsiębiorstwami gastronomicznymi, hotelowymi i transportowymi,
 • znajomość ekonomicznych, finansowych, prawnych i społecznych podstaw prowadzenia działalności gospodarczej,
 • znajomość zasad skutecznego zarządzania przedsiębiorstwem i umiejętność ich stosowania. 

Plan 3-letnich studiów I-go stopnia (licencjackich) stacjonarnych (dziennych) i niestacjonarnych (zaocznych) na kierunku Zarządzanie zakłada realizację następujących przedmiotów:

PRZEDMIOTY DLA SPECJALNOŚCI ORGANIZACJA EVENTÓW, KONCERTÓW I IMPREZ SPORTOWYCH (obowiązkowe):

 1. Podstawy mediów społecznościowych
 2. Charakterystyka i rodzaje eventów
 3. Podstawy gastronomii
 4. Incentive
 5. Organizacja imprez sportowych
 6. Negocjacje i etykieta w biznesie
 7. Podstawy grafiki komputerowej
 8. Podstawy hotelarstwa
 9. Organizacja imprez kulturalnych
 10. Aspekt prawny i dokumentacja eventów
 11. Promocja w Internecie
 12. Sieci komputerowe i techniki internetowe
 13. Bezpieczeństwo i logistyka imprez masowych
 14. Seminarium dyplomowe

PRZEDMIOTY DO WYBORU:

 1. Socjologia środowiska
 2. Podstawy fotografii
 3. Praktyka zawodowa
 4. Zrównoważony rozwój
 5. Filozofia przyrody
 6. Konsultacje i realizacja pracy licencjackiej

PRZEDMIOTY KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO, PODSTAWOWE I KIERUNKOWE DLA KIERUNKU ZARZĄDZANIE (obowiązkowe):

 1. Język angielski
 2. Matematyka stosowana w ekonomii i zarządzaniu
 3. Mikroekonomia
 4. Podstawy prawa
 5. Podstawy zarządzania
 6. Psychologia
 7. Nauka o organizacji
 8. Podstawy finansów i bankowości
 9. Podstawy marketingu
 10. Technologia informacyjna
 11. Badania marketingowe
 12. Finanse przedsiębiorstwa
 13. Logistyka
 14. Bezpieczeństwo stanowisk pracy i ergonomia
 15. Statystyka opisowa i ekonomiczna
 16. Zachowania organizacyjne
 17. Zarządzanie projektami
 18. Prawo gospodarcze
 19. Zarządzanie jakością
 20. Analiza rynku
 21. Bazy danych
 22. Zarządzanie środowiskowe
 23. Rachunkowość
 24. Systemy informatyczne w zarządzaniu
 25. Zarządzanie zasobami ludzkimi