Usługi gastronomiczne i dietetyka

Rekrutacja On-Line

Specjalność Usługi gastronomiczne i dietetyka to części tak zwanego „przemysłu czasu wolnego”, w którym silny rozwój usług gastronomicznych związany jest z jednej strony z rozwojem branży turystycznej, z drugiej zaś ze zmianą przyzwyczajeń żywieniowych. Coraz częściej spożywamy posiłki „na mieście”, czy to w trakcie przerwy w pracy, czy podczas zakupów lub korzystania z dóbr kultury i rekreacji. Czy musi być to klasyczny „fast food”, tak często uważany za niekorzystny dla zdrowia? Może można dać danie „fast”, które zarazem zaspokoi wymagania dietetyczne? A może „slow food” można podać szybko? Jak prowadzić bar szybkiej obsługi, a jakich środków marketingowych użyć, by nasza nowa restauracja została zaliczona do „exclusive”? Odpowiedzi na takie pytania szukaj, studiując tę specjalność!

Kluczowe kompetencje:

 • prowadzenie działalności w zakresie gastronomii,
 • znajomość podstaw zdrowego żywienie i komponowania diet żywieniowych,
 • znajomość ekonomicznych, finansowych, prawnych i społecznych podstaw prowadzenia działalności gospodarczej,
 • znajomość zasad skutecznego zarządzania przedsiębiorstwem i umiejętność ich stosowania. 

Plan 3-letnich studiów I-go stopnia (licencjackich) stacjonarnych (dziennych) i niestacjonarnych (zaocznych) na kierunku Zarządzanie zakłada realizację następujących przedmiotów:

PRZEDMIOTY DLA SPECJALNOŚCI USŁUGI GASTRONOMICZNE I DIETETYKA (obowiązkowe):

 1. Nauka o człowieku
 2. Podstawy gastronomii
 3. Produkty żywnościowe
 4. Żywienie człowieka
 5. Hotelarstwo
 6. Technologie gastronomiczne
 7. Diety żywieniowe
 8. Planowanie w przedsiębiorstwie i biznes plan
 9. Marketing usług gastronomicznych
 10. Obsługa konsumenta
 11. Seminarium dyplomowe

PRZEDMIOTY DO WYBORU:

 1. Socjologia środowiska
 2. Podstawy fotografii
 3. Praktyka zawodowa
 4. Zrównoważony rozwój
 5. Filozofia przyrody
 6. Konsultacje i realizacja pracy licencjackiej

PRZEDMIOTY KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO, PODSTAWOWE I KIERUNKOWE DLA KIERUNKU ZARZĄDZANIE (obowiązkowe):

 1. Język angielski
 2. Matematyka stosowana w ekonomii i zarządzaniu
 3. Mikroekonomia
 4. Podstawy prawa
 5. Podstawy zarządzania
 6. Psychologia
 7. Nauka o organizacji
 8. Podstawy finansów i bankowości
 9. Podstawy marketingu
 10. Technologia informacyjna
 11. Badania marketingowe
 12. Finanse przedsiębiorstwa
 13. Logistyka
 14. Bezpieczeństwo stanowisk pracy i ergonomia
 15. Statystyka opisowa i ekonomiczna
 16. Zachowania organizacyjne
 17. Zarządzanie projektami
 18. Prawo gospodarcze
 19. Zarządzanie jakością
 20. Analiza rynku
 21. Bazy danych
 22. Zarządzanie środowiskowe
 23. Rachunkowość
 24. Systemy informatyczne w zarządzaniu
 25. Zarządzanie zasobami ludzkimi