Zdrowie Publiczne

Absolwenci tego kierunku otrzymują tytuł LICENCJATA.

Na kierunku Zdrowie Publiczne proponujemy studia w zakresie specjalności:

Wellness i SPA

Zarządzanie ochroną zdrowia i danymi medycznymi

Rekrutacja On-Line

Studia trwają 3 lata. Odbywają się w systemie stacjonarnym i niestacjonarnym.

Oferta studiów dotyczy studentów rozpoczynających naukę w roku akademickim 2017/2018. Wykaz przedmiotów na studiach przedstawiony jest w programie kształcenia (rok akad. 2016/2017) lub przy opisie specjalności.

Proszę zapoznaj się z programem kształcenia dla studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2016/2017.

POBIERZ PROGRAM KSZTAŁCENIA 2016/2017

studia zdrowie publiczne kierunek zdrowie publiczne

W nowoczesnym społeczeństwie dbałość o zdrowie wymaga coraz szerszego interdyscyplinarnego, holistycznego przygotowania fachowców sprawujących zróżnicowane funkcje profilaktyczne, opiekuńcze, organizacyjno-zarządcze i edukacyjne. Zdrowie Publiczne jest interdyscyplinarnym kierunkiem studiów, który łączy kształcenie z zakresu nauk medycznych z wiedzą na temat zarządzania, ekonomii nauk społecznych, prawa oraz ochrony środowiska.

studia licencjackie warszawa studia zaoczne warszawa

Na kierunku Zdrowie Publiczne student zgłębi problematykę zdrowia publicznego, opieki zdrowotnej i pomocy społecznej; zdobędzie umiejętności rozumienia złożonych uwarunkowań zdrowia, rozpoznawania biologicznych, środowiskowych, demograficznych, i psychologicznych zagrożeń zdrowia; sprawowania kontroli stanu sanitarno-epidemiologicznego społeczeństwa; przygotowywania, propagowania, wdrażania, realizowania i koordynowania programów oświaty zdrowotnej i promocji zdrowia ze szczególnym uwzględnieniem działań profilaktycznych oraz programów opieki i rehabilitacji psychospołecznej.

wyższe uczelnie w warszawiestudia warszawa

Perspektywy zatrudnienia

Rynek pracy stwarza liczne możliwości zatrudnienia absolwentów kierunku Zdrowie Publiczne. Szczególnie istotne są wiedza i umiejętności organizacyjno-doradcze absolwentów, które dają możliwość zatrudnienia m.in. na stanowiskach kierowaniczych lub stanowisku asystenta medycznego w:
– publicznych i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej (m.in.: szpitalach, przychodniach, gabinetach
lekarskich, lekarsko-dentystycznych etc.),
– placówkach nadzorczo-inspekcyjnych systemu opieki zdrowotnej (NFZ, Sanepid),
– placówkach i ośrodkach wellness i SPA,
– zakładach pielęgnacyjno-opiekuńczych, hospicjach, domach pomocy społecznej i innych placówkach
świadczących usługi opiekuńcze i pomocowe osobom w podeszłym wieku,
– w instytucjach i firmach zarządzających danymi medycznymi, oraz fundacjach i innych organizacjach
prowadzących edukację zdrowotną i promocję zdrowia.

Programy nauczania na studiach stacjonarnych (dziennych) i niestacjonarnych (zaocznych) są takie same.

Zajęcia na studiach niestacjonarnych (zaocznych) odbywają się w formie 10-12 dwudniowych zjazdów (sobota-niedziela) w semestrze.