Wellness i SPA NOWOŚĆ!

Rekrutacja On-Line

Partnerem merytorycznym specjalności
WELLNES i SPA jest Estetica Nova Klinika Medycyny Estetycznej

wseiz

Wellness i SPA  to unikatowa w skali kraju specjalność, która przygotowuje fachowców z zakresu organizacji i zarządzania placówkami i ośrodkami prowadzącymi działalność usługową w zakresie welness i SPA. Kompetencje absolwentów obejmują interdyscyplinarną wiedzę i umiejętności pozwalające na skuteczne organizowanie i koordynowanie zróżnicowanych aspektów działalności tego rodzaju placówek, począwszy od organizacji specjalistycznych usług z zakresu fizjoterapii (w tym balneoterapii, klimatoterapii, hydroterapii, masażu leczniczego, kinezyterapii i fizykoterapii), odnowy biologicznej, psychoterapii, dietetyki, muzykoterapii itp., przez organizację i prowadzenie usług hotelarskich i gastronomicznych, aż po zarządzanie marką, planowanie i logistykę, finanse i elementy architektury krajobrazu i wykorzystania walorów środowiska.

Plan 3-letnich studiów I-go stopnia (licencjackich) stacjonarnych (dziennych) i niestacjonarnych (zaocznych) na kierunku Zdrowie Publiczne zakłada realizację następujących przedmiotów:

PRZEDMIOTY DLA SPECJALNOŚšCI WELLNESS i SPA:

 1. Podstawy odnowy biologicznej
 2. Usługi Welness i SPA
 3. Wybrane aspekty fizjoterapii, psychoterapii i muzykoterapii
 4. Hotelarstwo
 5. Organizacja usług Welness i SPA
 6. Diety żywieniowe
 7. Podstawy kosmetyki i aromaterapii
 8. Wykorzystanie walorów przyrodniczych i krajobrazowych w usługach Welness i SPA
 9. Uzależnienia - aspekty zdrowotne i społeczne
 10. Gospodarka lekami
 11. Marketing i promocja usług Welness i Spa
 12. Zarządzanie jakością
 13. Ekonomika zdrowia i ocena technologii medycznych
 14. Planowanie w przedsiębiorstwie i biznesplan
 15. Logistyka w przedsiębiorstwie
 16. Higiena ogólna i szpitalna
 17. Diagnostyka laboratoryjna
 18. Warsztaty promocji zdrowia
 19. Prawo ochrony zdrowia
 20. Zagrożenia cywilizacyjne dla środowiska
 21. Bezpieczeństwo stanowisk pracy i ergonomia
 22. Seminarium dyplomowe
 23. Konsultacje i realizacja pracy dyplomowej (licencjackiej)

PRZEDMIOTY KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO, PODSTAWOWE I KIERUNKOWE DLA KIERUNKU ZDROWIE PUBLICZNE:

 1. Ję™zyk angielski
 2. Biologia ogólna
 3. Biochemia
 4. Podstawy biostatystyki
 5. Propedeutyka medycyny
 6. Nauka o człowieku
 7. Podstawy zdrowia publicznego
 8. Epidemiologia
 9. Demografia
 10. Polityka społeczna i zdrowotna
 11. Międzynarodowe problemy zdrowia
 12. Podstawy zarządzania
 13. Zarządzanie usługami zdrowotnymi
 14. Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne
 15. Nadzór sanitarno-epidemiologiczny
 16. Podstawy pielęgniarstwa
 17. Żywienie człowieka
 18. Zdrowie środowiskowe
 19. Kwalifikowana pierwsza pomoc
 20. Promocja zdrowia i edukacja zdrowotna
 21. Organizacja ratownictwa medycznego
 22. Finanse przedsiębiorstwa
 23. Technologia informacyjna
 24. Ekologia
 25. Ochrona środowiska
 26. Mikroekonomia
 27. Makroekonomia
 28. Podstawy prawa
 29. Prawo gospodarcze
 30. Psychologia
 31. Socjologia środowiska