Wellness i SPA NOWOŚĆ!

Rekrutacja On-Line

Partnerem merytorycznym specjalności
WELLNES i SPA jest Estetica Nova Klinika Medycyny Estetycznej

wseiz

Wellness i SPA  to unikatowa w skali kraju specjalność, która przygotowuje fachowców z zakresu organizacji i zarządzania placówkami i ośrodkami prowadzącymi działalność usługową w zakresie welness i SPA. Kompetencje absolwentów obejmują interdyscyplinarną wiedzę i umiejętności pozwalające na skuteczne organizowanie i koordynowanie zróżnicowanych aspektów działalności tego rodzaju placówek, począwszy od organizacji specjalistycznych usług z zakresu fizjoterapii (w tym balneoterapii, klimatoterapii, hydroterapii, masażu leczniczego, kinezyterapii i fizykoterapii), odnowy biologicznej, psychoterapii, dietetyki, muzykoterapii itp., przez organizację i prowadzenie usług hotelarskich i gastronomicznych, aż po zarządzanie marką, planowanie i logistykę, finanse i elementy architektury krajobrazu i wykorzystania walorów środowiska.

Plan 3-letnich studiów I-go stopnia (licencjackich) stacjonarnych (dziennych) i niestacjonarnych (zaocznych) na kierunku Zdrowie Publiczne zakłada realizację następujących przedmiotów:

PRZEDMIOTY DLA SPECJALNOŚCI WELLNESS i SPA:

 1. Podstawy marketingu
 2. Podstawy gastronomii
 3. Podstawy odnowy biologicznej
 4. Towaroznawstwo żywności
 5. Organizacja usług Welness i SPA
 6. Podstawy hotelarstwa
 7. Podstawy kosmetyki i aromaterapii
 8. Diety żywieniowe
 9. Seminarium dyplomowe
 10. Wybrane aspekty fizjoterapii, psychoterapii i muzykoterapii
 11. Wykorzystanie walorów przyrodniczych i krajobrazowych w usługach Welness i SPA
 12. Marketing uslug Welness i Spa

PRZEDMIOTY Z ZAKRESU NAUK PODSTAWOWYCH DLA KIERUNKU DLA KIERUNKU ZDROWIE PUBLICZNE:

 1. Ekologia
 2. Epidemiologia
 3. Język angielski
 4. Mikroekonomia
 5. Podstawy prawa
 6. Podstawy zarządzania
 7. Podstawy zdrowia publicznego
 8. Polityka społeczna i zdrowotna
 9. Psychologia
 10. Demografia
 11. Międzynarodowe problemy zdrowia
 12. Nadzór sanitarno-epidemiologiczny
 13. Podstawy biostatystyki
 14. Technologia informacyjna
 15. Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne
 16. Zarządzanie usługami zdrowotnymi
 17. Bezpieczeństwo stanowisk pracy i ergonomia
 18. Finanse przedsiębiorstwa
 19. Nauka o człowieku
 20. Podstawy pielęgniarstwa
 21. Żywienie człowieka
 22. Kwalifikowana pierwsza pomoc
 23. Propedeutyka medycyny
 24. Zdrowie środowiskowe
 25. Konsultacje i realizacja pracy dyplomowej
 26. Praktykia zawodowa
 27. Organizacja ratownictwa medycznego