O uczelni

Od ponad 20 lat  Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania uważana jest za jedną z najlepszych niepublicznych uczelni techniczno-artystycznych w Polsce.

Powołana została decyzją Ministra Edukacji Narodowej w lipcu 1995 roku i zarejestrowana pod numerem 62. W latach 1995-2010 założycielem Uczelni był  prof. dr hab. inż. Jan Misiak, od 2010 roku założycielem jest Gaudeamus sp. z o.o.

Początkowo Uczelnia prowadziła studia inżynierskie na dwóch kierunkach:

- Ochrona Środowiska
- Zarządzanie i Marketing.

W następnych latach Uczelnia uzyskiwała uprawnienia do prowadzenia kolejnych kierunków:

- Architektura Krajobrazu w 1999 roku
- Architektura i Urbanistyka w 2000 roku
- Ochrona Środowiska na poziomie magisterskim w 2000 roku
- Zarządzanie i Inżynieria Produkcji na poziomie magisterskim w 2001 roku
- Budownictwo w 2002 roku
- Informatyka i Ekonometria w 2002 roku
- Architektura Wnętrz w 2002 roku
- Edukacja Techniczno-Informatyczna w 2006 roku
- Zdrowie Publiczne w 2007 roku
- Wzornictwo w 2010 roku
- Architektura i Urbanistyka na poziomie magisterskim w 2011 roku
- Mechanika i Budowa Maszyn w 2013 roku
- Gospodarka Przestrzenna w 2014 roku
- Architektura Wnętrz na poziomie magisterskim w 2015 roku.

Misją Wyższej Szkoły Ekologii i Zarządzania w Warszawie jest najwyższej jakości, nowoczesne i elastyczne kształcenie studentów:

  • zdolnych sprostać potrzebom rozwojowym społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy,
  • wzbogacających swoim profesjonalizmem i mobilnością intelektualną kapitał ludzki Mazowsza, Polski i Unii Europejskiej,
  • tworzących nowe wartości ekonomiczne, społeczne i kulturowe w duchu idei zrównoważonego rozwoju, zgodnie z oczekiwaniami obecnego i przyszłego rynku pracy.

Kadra naukowo-dydaktyczna WSEiZ liczy ponad 300 osób. Na 3 wydziałach (Architektury, Ekologii i Zarządzania) studiuje ponad 3 tys. studentów.

Przykładowy obraz  Przykładowy obraz

Uczelnia dysponuje własnymi, nowoczesnymi budynkami dydaktycznymi, przystosowanymi do wymagań osób niepełnosprawnych:

1. Budynek przy ul. Olszewskiej 12 (siedziba Uczelni, budynek administracyjno-dydaktyczny) – znajdują się tutaj m.in.:   Rektorat ▪ Dziekanaty Wydziałów: Architektury, Ekologii, Zarządzania ▪ Sala Senatu ▪ Kwestura ▪ Dział Jakości,Nauczania i Badań ▪ Biuro Współpracy Międzynarodowej ▪ Biuro Karier ▪ Pracownie Projektowe ▪ Mini-Wypożyczalnia Przenośnego Sprzętu Elektronicznego dla Osób Niepełnosprawnych – uruchomiona w ramach realizacji projektu współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego, POKL 2007-2013.

2. Budynek przy ul. Grójeckiej 128 – znajdują się tutaj m.in.:   2 audytoria po 160 miejsc ▪ 2 sale wykładowe po 70 miejsc każda ▪ 4 sale do ćwiczeń audytoryjnych po ok. 35 miejsc każda ▪ Pracownie: Rysunku i Malarstwa, Projektowania Architektonicznego, Grafiki Komputerowej, Rzeźby, Projektowania Mebla ▪ Galeria Sztuki. 

3. Kompleks budynków przy ul. Rejtana 16 – znajdują się tutaj m.in.:   5 auli wykładowych ▪ 12 sal do ćwiczeń audytoryjnych ▪ 3 pracownie komputerowe ▪ Pracownie: Fizyczna, Chemiczna, Gleboznawcza, Biologiczna, Zoologiczna, Botaniczna, Geologiczna, Fotografii ▪ Pracownia Projektowania Wirtualnego Obiektu Budowlanego i Krajobrazu (wyposażona w sprzęt komputerowy i oprogramowanie m.in. komputery Apple iMac Core 2 Duo, tablety graficzne, manipulatory 3D, programy – ArchiCAD, AutoCAD, Studio 3DMax) uruchomiona w ramach realizacji projektu współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego, POKL 2007-2013 ▪ Biblioteka i Czytelnia.

4. Nieruchomości w miejscowości Klaudyn-Laski k. Warszawy przy ul. Klaudyńskiej 33, stanowią działkę o pow. ok. 3,5 ha z budynkami: piętrowym o pow. 380 m2, parterowym pawilonem ogrodowym o pow. 110 m2, pawilonem naukowo-dydaktycznym o pow. 230 m2, które mają własną oczyszczalnię ścieków.  Znajdują się tutaj m.in.: 5 sal seminaryjnych ▪ Laboratoria: Oczyszczania Ścieków, Utylizacji Odpadów, Urządzania i Pielęgnowania Ogrodów ▪ Pracownia Rysunku i Malarstwa ▪ Na terenie nieruchomości funkcjonuje Terenowa Stacja Ochrony Przyrody i Krajobrazu WSEiZ, gdzie prowadzone są m.in. zajęcia terenowe na kierunkach: Architektura Krajobrazu i Ochrona Środowiska. 

STRATEGIA ROZWOJU WYŻSZEJ SZKOŁY EKOLOGII I ZARZĄDZANIA W WARSZAWIE NA LATA 2012-2022