KOŁO NAUKOWE KONSTRUKCJI BUDOWLANYCH

Opiekunem koła jest dr inż. Sławomir Stachura

Celem Koła naukowego jest propagowanie wiedzy technicznej z zakresu budownictwa oraz praktyczne przygotowanie studentów do pracy naukowej i zawodowej.

Cele powyższe Koło realizuje poprzez:

 1. Udział w przedsięwzięciach prowadzonych przez Wydział Architektury,
 2. Inspirowanie aktywnego udziału środowiska studenckiego w życiu uczelnianym,
 3. Tworzenie warunków wykorzystania potencjału intelektualnego młodzieży akademickiej, w szczególności współorganizowanie studenckiego ruchu naukowego,
 4. Organizowanie działalności kulturalnej, popieranie i rozwijanie twórczości artystycznej powiązanej ze środowiskiem akademickim,
 5. Organizowanie działalności turystycznej, propagowanie różnorakich form aktywnego wypoczynku,
 6. Podejmowanie inicjatyw na rzecz aktywności zawodowej i społecznej młodzieży akademickiej,
 7. Propagowanie i wdrażanie w środowisku akademickim działań proekologicznych oraz działań z zakresie edukacji ekologicznej,
 8. Rozwijanie współpracy i współdziałanie z innymi kołami i organizacjami studenckimi i młodzieżowymi.

Dokumenty:

 1. Regulamin Studenckiego Koła Naukowego Konstrukcji Budowlanych Wyższej Szkoły Ekologii i Zarządzania w Warszawie
 2. Działalność koła
 3. Harmonogram spotkań w roku akademickim 2017/2018
 4. Sprawozdanie ze spotkań Koła Naukowego Konstrukcji Budowlanych w roku akademickim 2017/2018
  1. Pomoce naukowe: