KOŁO NAUKOWE URBANISTÓW "Urbanitas"

Opiekunem Koła jest mgr inż. arch. Izabela Sobierajska

Koło naukowe urbanistów "Urbanitas" działa na Wydziale Architektury WSEiZ od października 2015 roku.

Celem koła jest pogłębianie wiedzy z dziedziny urbanistyki, ze szczególnym naciskiem na rozpoznanie problemu jakości przestrzeni miejskiej i poszukiwanie sposobów przywrócenia do życia historycznych przestrzeni publicznych.

Studenci zaangażowani w działalność koła:

  • analizują układy funkcjonalno-przestrzenne organizmów miejskich i ich poszczególnych stref, diagnozując zarówno wady jak i zalety tych zespołów;
  • analizują różne formy zabudowy miejskiej pod kątem jej intensywności i stopnia jej przyjazności dla mieszkańców i użytkowników miast;
  • biorą udział w licznych konkursach urbanistycznych dotyczących szeroko rozumianych zagadnień rewitalizacji strefy centralnej miast (część z tych konkursów została zorganizowana przez władze miast specjalnie dla koła Urbanitas).

Konkursy urbanistyczne prowadzone w ramach prac koła naukowego urbanistów „Urbanitas” przy WSEiZ:

  1. Projekt koncepcji zagospodarowania placu miejskiego oraz terenu wzdłuż kolejki wąskotorowej w Czarnej Białostockiej (2016) – 2 nagroda dla studentów WSEiZ.
  2. Projekt rewitalizacji Placu Zygmunta Starego w Karczewie (2016) – 1, 2, 3 nagroda oraz 1 wyróżnienie dla studentów WSEiZ.
  3. „Mława okiem studentów” - projekty rewitalizacji ul. Wąskiej i Placu 1 Maja oraz przestrzeni wyznaczonej ulicami: Chrobrego, Żwirki, Żeromskiego i 3 Maja (2015/2016) – 1, 2, 3 nagrody oraz wyróżnienia dla studentów WSEiZ.
  4. Cykliczny, coroczny konkurs ArtUrbain, Paryż, Francja – projekty różne studentów WSEiZ jak i przebywających tu na studiach studentów w ramach programu Erasmus+.