XII MIĘDZYNARODOWE SYMPOZJUM IPMiT

XII MIĘDZYNARODOWE SYMPOZJUM
Instytutu Pojazdów Mechanicznych i Transportu
Doskonalenie konstrukcji oraz metod eksploatacjipojazdów mechanicznych

POJAZDY 2015
Warszawa,15-17 czerwca 2015 r.

ORGANIZATORZY:
Instytut Pojazdów Mechanicznych i Transportu
WYDZIAŁU MECHANICZNEGO WAT
WYŻSZA SZKOŁA EKOLOGII I ZARZĄDZANIA W WARSZAWIE
WOJSKOWY INSTYTUT TECHNIKI PANCERNEJ I SAMOCHODOWEJ W SULEJÓWKU

WSPÓŁPRACA:
Wydział Pojazdów i Systemów Uzbrojenia
WOŁGOGRADZKIEGO PAŃSTWOWEGO UNIWERSYTETU TECHNICZNEGO, ROSJA

Więcej szczegółów