Konferencje

VII Międzynarodowa konferencja naukowa

"ZAGOSPODAROWANIE ZLEWNI BUGU I NARWI W RAMACH ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU"

VI MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWA

"ZAGOSPODAROWANIE ZLEWNI BUGU I NARWI W RAMACH ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU"
Warszawa - Popowo 23-24 maja 2003

V MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWO-TECHNICZNA

Obieg pierwiastków w przyrodzie
Bioakumulacja - Toksyczność - Przeciwdziałanie
Integracja europejska
25 - 26 wrzesień 2003, Warszawa