NAGRODY 2009

1. Nagroda ekologiczna„ZIELONY LAUR – 2009”dla WSEiZ

Polska Izba Gospodarcza „Ekorozwój” - decyzją Kapituły pod przewodnictwem prof. dr. Marka Gromca – przyznała Wyższej Szkole Ekologii i Zarządzania w Warszawie nagrodę ekologiczną „ZIELONY LAUR – 2009”. Pierwszy raz w historii konkursu, nagroda została przyznana szkole wyższej. „Zielony Laur – 2009” został przyznany WSEiZ za wieloletnie kształcenie kadr ekologicznych na poziomie studiów wyższych oraz wprowadzenie do programu studiów nowatorskich specjalności, zgodnych z potrzebami współczesnej gospodarki kraju.