NAGRODY 2012

1. WSEiZ jest sześciokrotnym laureatem MEDALU EUROPEJSKIEGO. W 2012 roku wyróżnienie otrzymaliśmy w XXIII Edycji Medalu Europejskiego – za studia licencjackie na kierunku Architektura Wnętrz.

2. Uczelnia otrzymuje prestiżowy znak jakości WIARYGODNA SZKOŁA. Certyfikat został przyznany przez Akademickie Centrum Informacyjne w Poznaniu i jest dowodem na to, że WSEiZ jest uczelnią godną zaufania, uczciwą i wiarygodną.

3. Od 2012 r. Akademickie Centrum Informacyjne w Poznaniu przyznaje WSEiZ certyfikat DOBRA UCZELNIA, DOBRA PRACA. Certyfikat podkreśla skuteczność działań WSEiZ na rzecz poszerzenia perspektyw zawodowych studentów i absolwentów Uczelni. WSEiZ takie działania prowadzi przez m.in. dostosowanie programów nauczania do potrzeb rynku pracy, współpracę z pracodawcami z regionu, organizację przez Biuro Karier szkoleń dla studentów i absolwentów, organizację targów pracy, bezpłatne konsultacje u psychologa pracy i prawnika w zakresie doradztwa zawodowego i zakładania własnej firmy oraz przez prowadzenie na terenie Uczelni Punku Informacji Biznesowej Akademickich Inkubatorów Przedsiębiorczości pomagającego studentom założyć własną działalność gospodarczą.

4. W dniu 2 marca 2012 r. w Warszawskim Domu Technika NOT ogłoszono wyniki XVII edycji Plebiscytu czytelników „Przeglądu Technicznego” o tytuł Złotego Inżyniera 2011. W kategorii „Nauka” zaszczytny tytuł Złotego Inżyniera 2011 przypadł prof. dr. hab. inż. Janowi Misiakowi – twórcy, wieloletniemu Rektorowi, obecnie Prezydentowi Wyższej Szkoły Ekologii i Zarządzania w Warszawie.

5. W dniu 15 października 2012 r. w Muzeum Geodezji w Warszawie ogłoszono wyróżnienia Liderów Aktywności Inwestycyjnej przyznawane przez Ogólnopolski Dwutygodnik Budowlany PROFILE. Certyfikat Lidera Aktywności Inwestycyjnej za przedsiębiorczość i podejmowanie szeroko zakrojonych działań na rzecz rozwoju Uczelni przypadł Wyższej Szkole Ekologii i Zarządzania w Warszawie. W imieniu Uczelni wyróżnienie odebrał Prezydent WSEiZ prof. dr hab. inż. Jan Misiak.