NAGRODY 2013

1. Uczelnia otrzymuje prestiżowy znak jakości WIARYGODNA SZKOŁA. Certyfikat został przyznany przez Akademickie Centrum Informacyjne i jest dowodem na to, że WSEiZ jest uczelnią godną zaufania, uczciwą i wiarygodną.

2. Akademickie Centrum Informacyjne w Poznaniu po raz drugi przyznaje WSEiZ certyfikat DOBRA UCZELNIA, DOBRA PRACA. Certyfikat podkreśla skuteczność działań WSEiZ na rzecz poszerzenia perspektyw zawodowych studentów i absolwentów Uczelni. WSEiZ takie działania prowadzi przez m.in. dostosowanie programów nauczania do potrzeb rynku pracy, współpracę z pracodawcami z regionu, organizację przez Biuro Karier szkoleń dla studentów i absolwentów, organizację targów pracy, bezpłatne konsultacje u psychologa pracy i prawnika w zakresie doradztwa zawodowego i zakładania własnej firmy oraz przez prowadzenie na terenie Uczelni Punku Informacji Biznesowej Akademickich Inkubatorów Przedsiębiorczości pomagającego studentom założyć własną działalność gospodarczą.