NAGRODY 2014

1. Po raz drugi Uczelnia otrzymuje od ACI prestiżowy znak jakości WIARYGODNA SZKOŁA. Przyznany WSEiZ certyfikat jest dowodem na to, że jesteśmy uczelnią godną zaufania, uczciwą i wiarygodną.

2. Akademickie Centrum Informacyjne w Poznaniu po raz trzeci przyznaje WSEiZ certyfikat DOBRA UCZELNIA, DOBRA PRACA. Certyfikat podkreśla skuteczność działań WSEiZ na rzecz poszerzenia perspektyw zawodowych studentów i absolwentów Uczelni. WSEiZ takie działania prowadzi przez m.in. dostosowanie programów nauczania do potrzeb rynku pracy, współpracę z pracodawcami z regionu, organizację przez Biuro Karier szkoleń dla studentów i absolwentów, organizację targów pracy, bezpłatne konsultacje u psychologa pracy i prawnika w zakresie doradztwa zawodowego i zakładania własnej firmy oraz przez prowadzenie na terenie Uczelni Punku Informacji Biznesowej Akademickich Inkubatorów Przedsiębiorczości pomagającego studentom założyć własną działalność gospodarczą.

3. W 2014 r. WSEiZ otrzymała wyróżnienie w konkursie na Najbardziej innowacyjną i kreatywną Uczelnię w Polsce w tworzeniu perspektyw zawodowych.