NAGRODY 2016

1. Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania znalazła się w prestiżowym gronie 30 instytucji, które otrzymały certyfikat "Uczelnia Liderów". Certyfikatem wyróżnione zostały uczelnie, które w swojej działalności kładą nacisk na kształcenie praktyczne studentów, współpracę z otoczeniem społeczno-gospodarczym oraz wspieranie absolwentów w realizacji karier zawodowych na rynku pracy. Akredytowane w ramach programu "Uczelnia Liderów" szkoły wyższe wyróżniają się ponadto innowacyjnością i nowoczesnością oferty dydaktycznej oraz wysoką jakością kształcenia. Z rąk Grażyny Kaczmarczyk, Prezes Zarządu Fundacji oraz prof. dr. hab. Piotra Wilczka z Uniwersytetu Warszawskiego wyróżnienie w imieniu WSEiZ odebrała JM Rektor doc. dr Monika Madej. Uroczystość odbyła się w dniu 5 lipca 2016 r. w Pałacu Staszica w Warszawie.

2. Akademickie Centrum Informacyjne również w 2016 roku wyłoniło laureatów konkursu na "Najbardziej innowacyjną i kreatywną Uczelnię w Polsce w tworzeniu perspektyw zawodowych". Oceniano w nim stopień wykorzystywania nowoczesnych technologii w procesie nauczania oraz innowacyjne działania realizowane w sektorze szkolnictwa wyższego. Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania otrzymała wyróżnienie w tym konkursie.

3. Rokrocznie Uczelnia otrzymuje od Akademickiego Centrum Informacyjnego w Poznaniu prestiżowy znak jakości WIARYGODNA SZKOŁA. Przyznan certyfikat jest dowodem na to, że WSEiZ jest uczelnią godną zaufania, uczciwą i wiarygodną.

4. WSEiZ jest wielokrotnym laureatem certyfikatu DOBRA UCZELNIA DOBRA PRACA przyznawanego za skuteczność działań na rzecz poszerzenia perspektyw zawodowych studentów i absolwentów.