NAGRODY 2017

1. Wyróżnienie Eko-Inspiracja 2017

Koło Naukowe Ekologów WSEiZ otrzymało wyróżnienie Eko-Inspiracja 2017 w kategorii Edukacja, w plebiscycie ekologicznym portalu internetowego Eko Rynek. Wyróżnienie zostało wręczone za zaangażowane na rzecz ochrony środowiska naturalnego i koncepcji zrównoważonego rozwoju. Godło Eko-Inspiracja to uhonorowanie osób, podmiotów i produktów, których działalność służy, jako „Eko-Inspiracja”, czyli przykłady do naśladowania.

2. Polska Nagroda Inteligentnego Rozwoju 2017

WSEiZ została laureatem Polskiej Nagrody Inteligentnego Rozwoju 2017 za realizację programu rozwoju Wyższej Szkoły Ekologii i Zarządzania.

3. Certyfikat LIDER JAKOŚCI KSZTAŁCENIA 2017 dla kierunku Mechanika i Budowa Maszyn

Certyfikat jest przyznawany kierunkom, które uzyskały najwyższą liczbę punktów rankingowych przyznanych przez komisję ekspercką w danej edycji programu. Kierunek Mechanika i budowa maszyn otrzymał maksymalną liczbę punktów.

4. Certyfikat "Studia z przyszłością 2017" dla kierunków: Architektura oraz Mechanika i Budowa Maszyn. Ten znak jakości otrzymują kierunki, które swoje programy opierają na trzech filarach: dążeniu do przekazywania aktualnej, nowoczesnej wiedzy, kreowaniu postaw, talentów i zdolności poszukiwanych przez pracodawców oraz inwestowaniu w najwyższą jakość edukacji. Architekturę oraz Mechanikę i Budowę Maszyn oceniali niezależni od siebie członkowie Komisji: ekspert reprezentujący środowisko akademickie, ekspert związany z środowiskiem gospodarczym oraz ekspert działający w imieniu organów statutowych Fundacji Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego.