NAGRODY 2019

1. W organizowanym od 2011 roku programie „Symbol”, Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie została nagrodzona Symbolem Nowoczesnego Kształcenia 2019. Symbol jest nagrodą za wysiłek, prestiżowym wyróżnieniem i uwiarygadniającym tytułem.