NAGRODY 2020

1. W organizowanym po raz dziesiąty konkursie na "Najbardziej innowacyjną i kreatywną Uczelnię w Polsce w tworzeniu perspektyw zawodowych" Akademickie Centrum Informacyjne ponownie nagrodziło WSEiZ tym prestiżowym certyfikatem. Oceniano w nim stopień wykorzystywania nowoczesnych technologii w procesie nauczania oraz innowacyjne działania realizowane w sektorze szkolnictwa wyższego. Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania otrzymała wyróżnienie w tym konkursie.

2. Wydział Architektury Wyższej Szkoły Ekologii i Zarządzania w Warszawie zdobył WYRÓŻNIENIE w Rankingu TOP 10 FOR THE FUTURE, przygotowanym przez miesięcznik „Builder”. Oparty na aktywności studentów w Dniach Młodego Architekta i Dniach Młodego Inżyniera, wykładach mistrzów, warsztatach BIM oraz praktykach na placach budów w ramach case study, a także udziału w konkursach KDMA i KDMI program „Builder for the Future” jest wsparciem dla młodych architektów i inżynierów budownictwa w uzupełnianiu edukacji, poszerzaniu fachowej i praktycznej wiedzy oraz umiejętności i kompetencji.

Podkategorie