Wydział Inżynierii i Zarządzania

Informatyka – NOWOŚĆ!!!
Mechanika i Budowa Maszyn
Zarządzanie i Inżynieria Produkcji
Zarządzanie

Ochrona Środowiska
Zdrowie Publiczne

 

Rekrutacja On-Line

 

Wydział Inżynierii i Zarządzania powstał 1 września 2016 r., w wyniku połączenia Wydziałów Ekologii oraz Zarządzania. Wydział posiada bardzo atrakcyjną ofertę edukacyjną, skierowaną do przyszłych menedżerów, inżynierów i specjalistów. Dyplom ukończenia studiów otwiera absolwentom drogę do kariery w bardzo pożądanych przez rynek pracy zawodach.

Przyjęcia na wszystkie kierunki studiów na Wydziale Inżynierii i Zarządzania odbywają się bez egzaminów wstępnych, liczba miejsc jest ograniczona – decyduje kolejność zgłoszeń.

 • Absolwenci kierunku Ochrona Środowiska – otrzymują tytuł inżynierana studiach pierwszego stopnia,
  a magistra lub magistra inżyniera na studiach drugiego stopnia;
 • Absolwenci kierunku Mechanika i Budowa Maszyn – otrzymują tytuł inżyniera;
 • Absolwenci kierunku Zarządzanie i Inżynieria Produkcji – otrzymują tytuł inżyniera na studiach pierwszego stopnia,
  a magistra lub magistra inżyniera na studiach drugiego stopnia;
 • Absolwenci kierunku Zarządzanie – otrzymują tytuł licencjata;
 • Absolwenci kierunku Zdrowie Publiczne – otrzymują tytuł licencjata.
studia warszawa studia inżynierskie warszawa

Dotychczas oba Wydziały zyskały uznanie Polskiej Komisji Akredytacyjnej. W roku akademickim 2015/2016 Wydział Zarządzania WSEiZ spełnił wszystkie kryteria oceniane przez PKA, co jest podstawą do nadania pozytywnej oceny instytucjonalnej. Jest to dowód na wysoką jakość kształcenia na wszystkich kierunkach prowadzonych przez Wydział w roku akademickim 2015/2016, tj.: Mechanika i Budowa Maszyn, Zarządzanie oraz Zarządzanie i Inżynieria Produkcji. Ponadto w 2015 roku Polska Komisja Akredytacyjna po raz piąty pozytywnie oceniła jakość kształcenia studiów pierwszego i drugiego stopnia na kierunku Ochrona Środowiska!

studia magisterskie warszawa studia licencjackie warszawa

W kwietniu 2015 r. Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania zawarła umowę o współpracy z Herzing University w USA. Umożliwia ona absolwentom studiów I stopnia na kierunku Zarządzanie w WSEiZ uzyskanie, obok polskiego dyplomu licencjata, amerykańskiego dyplomu Bachelor of Science in Business Management wydanego przez Herzing University! WSEiZ jest jedynym partnerem Herzing University w Polsce.

Studenci Wydziału Inżynierii i Zarządzania oprócz zajęć prowadzonych zgodnie ze standardami kształcenia, będą mogli poszerzać swoją wiedzę uczestnicząc w licznych studenckich kołach naukowych, prowadząc badania i prezentując ich wyniki na konferencjach, samodzielnie bądź ze swoimi opiekunami naukowymi. Działalność ta bezpośrednio nawiązuje do bogatych i wieloletnich doświadczeń i tradycji naukowo-dydaktycznej oraz studenckiej Wydziałów Ekologii oraz Zarządzania.

studia inżynierskie studia magisterskie

Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania oferuje szeroko rozbudowaną pomoc materialną dla studentów w tym:

 • stypendia o charakterze socjalnym,
 • stypendia specjalne dla osób niepełnosprawnych,
 • stypendia Rektora dla najlepszych studentów,
 • zapomogi.

Szczegółowe informacje oraz formularze dostępne są w Dziekanacie Wydziału Inżynierii i Zarządzania.