ZNIŻKI I PROMOCJE

Dotyczy osób zapisujących się na pierwszy semestr studiów I stopnia.

Rodzaj zniżki Wysokość zniżki Zniżka dla
1. Promocja
DLA STUDENTÓW 50+
50% wpisowego dla kandydatów w wieku 50+ na studia niestacjonarne I stopnia
na WSZYSTKIE kierunki studiów w WSEiZ!
Ulga przysługuje przy złożeniu dokumentów do końca lipca 2017 r.
2. Ulga RODZINNA 50% wpisowego dla kandydatów z najbliższej rodziny studenta WSEiZ
(mąż, żona, dzieci, rodzice, rodzeństwo).
Ulga przysługuje przy złożeniu dokumentów do końca lipca 2017 r.
3. STUDIA ZA DARMO
w WSEiZ
0 zł czesnego Maturzysta może podjąć STUDIA ZA DARMO w WSEiZ na pierwszym semestrze studiów (zwolnienie z czesnego za 6 miesięcy), jeśli jest laureatem olimpiady przedmiotowej na szczeblu centralnym.
Regulamin zwolnienia z opłat czesnego laureatów olimpiad (pobierz)
4. STYPENDIA
w WSEiZ
0 zł czesnego Stypendia przyznawane w WSEiZ pozwalają pokryć comiesięczne koszty studiowania w naszej Uczelni. W przypadkach niektórych kierunków studiów stypendia moga nawet kilkukrotnie przekroczyć kwotę miesięcznej raty czesnego!

Zniżki i promocje nie sumują się! Prosimy wybrać najkorzystniejszą ofertę!

Zarządzenie Prezydenta nr 1 - Opłaty dla studentów w RA 2017/18.

Opłat należy dokonywać na konto WSEiZ:

WYŻSZA SZKOŁA EKOLOGII I ZARZĄDZANIA
UL. OLSZEWSKA 12, 00-792 WARSZAWA

Nr rachunku 43103015080000000800611008

Dowód uiszczenia opłat należy okazać w Rekotoracie WSEiZ w momencie składania kompletu dokumentów.