Zanim wyjedziesz!

Bądź bezpieczny za granicą
Jak przygotować się do wyjazdu

Ze względu na Twoje bezpieczeństwo, proszę rozważyć rejestrację Twojego pobytu w serwisie Odyseusz, prowadzonym przez Ministra Spraw Zagranicznych: https://odyseusz.msz.gov.pl/

Dzięki rejestracji:

  • w przypadku wystąpienia sytuacji nadzwyczajnych za granicą, MSZ będzie mógł podjąć z Tobą kontakt,
  • udzielić niezbędnych informacji oraz pomocy poprzez właściwą placówkę dyplomatyczno-konsularną,
  • a także – jeśli wyrazisz taką wolę – może być wykorzystany do informowania o możliwości rejestracji do udziału w wyborach za granicą.

Do Twojej dyspozycji jest także aplikacja MSZ – iPolak, dzięki której możesz podróżować bezpieczniej: https://www.msz.gov.pl/pl/ipolak Bezpłatna aplikacja iPolak to niezbędnik w podróży. Wskaże drogę do najbliższej polskiej placówki dyplomatycznej, podpowie, co zrobić w razie kłopotów podczas wyjazdu czy jak zadbać o własne bezpieczeństwo w różnych zakątkach świata. Można w niej także znaleźć aktualne ostrzeżenia dla podróżujących publikowane przez MSZ.

Zachęcamy także do systematycznego śledzenia serwisu MSZ OSTRZEŻENIA DLA PODRÓŻUJĄCYCH http://www.msz.gov.pl/pl/informacje_konsularne/ostrzezenia/ostrzezenia_dla_podrozujacych

Ubezpieczenie

Każdy stypendysta Erasmusa jest zobowiązany ubezpieczyć się przed wyjazdem od następstw nieszczęśliwych wypadków oraz uzyskać odpowiednie ubezpieczenie zdrowotne. Podstawowe ubezpieczenie zdrowotne gwarantuje Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego wydawana przez NFZ; pamiętaj, że karta obowiązuje tylko w krajach Unii Europejskiej i obejmuje tylko część świadczeń związanych z leczeniem. Wzór wniosku o wydanie karty EKUZ znajdziesz na stronach NFZ, natomiast samą kartę wyrobić można w wojewódzkim oddziale Narodowego Funduszu Zdrowia. Przy wyjeździe np. do Turcji należy wykupić polisę w firmie ubezpieczeniowej.

Część uczelni zagranicznych wymaga od stypendystów Erasmusa wykupienia obowiązkowego ubezpieczenia na miejscu. Aby uniknąć podwójnych wydatków, dowiedz się przed wyjazdem, jakich formalności trzeba będzie dopełnić w uczelni goszczącej.

Nie zapominaj także o ubezpieczeniu bagażu na okres podróży!

Odrębną istotną kwestią jest zakup polisy od następstw nieszczęśliwych wypadków, czyli w skrócie NNW. Jest ona dostępna w dowolnym towarzystwie ubezpieczeniowym. Ewentualnie można zaopatrzyć się w jedną z popularnych kart studenckich. Polisa kupiona w banku lub u tradycyjnego brokera ubezpieczeniowego z reguły jest droższa, niż karta studencka oraz nie oferuje tylu zniżek i rabatów. Wybór należy do Ciebie.

Na czas realizacji praktyki student, dodatkowo, zobowiązany jest do posiadania ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, obejmującego szkody spowodowane przez studenta w miejscu pracy.

Za zapewnienie ubezpieczeń obowiązkowych jest odpowiedzialny student!

Karty EURO26 i ISIC

Karta studencka jest jedną z najpopularniejszych form ubezpieczenia, wybieranych przez studentów wyjeżdżających na Erasmusa. Karta EURO26 bądź ISIC jest nie tylko polisą, zapewniającą ubezpieczenie poza granicami Polski, ale także pewnego rodzaju międzynarodowym poświadczeniem statusu studenta i przepustką do zniżek.

Koszt karty Euro26 i ISIC

Opłata za Kartę EURO26 World, zapewniającą ubezpieczenie w Polsce i na świecie (z wyjątkiem USA i Kanady) wynosi ok. 73 PLN. Karta jest ważna przez rok. Ubezpieczenia wchodzące w skład ochrony to: NNW, OC, KL, ASS.

Natomiast Karta ISIC z ubezpieczeniem obowiązującym w Polsce i na świecie (z wyjątkiem USA, Kanady Australii i Japonii) kosztuje ok. 79 PLN. Maksymalny okres ważności legitymacji ISIC -16 miesięcy od momentu wystawienia (legitymacje ważne są edycjami wrzesień-grudzień, np.: 01/09/2012 - 31/12/2013). Karta obejmuje ubezpieczenia: NNW i KL.