Aktualności

PRZEDŁUŻENIE ZDALNEGO PROWADZENIA ZAJĘĆ DO 30.IX.2020 r.

IMG 7342

Szanowni Państwo,
zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 21 maja 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania niektórych podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 informujemy, że ograniczenie funkcjonowania Uczelni będzie kontynuowane do dnia 30 września 2020 r., a zdecydowana większość zajęć nadal będzie prowadzona z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

ZMIANA GODZIN PRACY ADMINISTRACJI WSEiZ OD 25.05.

IMG 7342

Szanowni Państwo,
w związku z ogłoszonymi przez Prezesa Rady Ministrów i Ministra Zdrowia kolejnymi etapami znoszenia ograniczeń wprowadzonych w związku z pandemią oraz planowanym stopniowym przywracaniem działalności uczelni informujemy, że od dnia 25.05.2020 r. wydłużone zostają godziny pracy administracji WSEiZ:

INFORMACJA W SPRAWIE WAŻNOŚCI LEGITYMACJI STUDENCKICH

IMG 7342

Szanown Państwo,
zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 w ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2020 r. poz. 85, ze zm.) zostały wprowadzone zmiany w zakresie przedłużania z mocy prawa ważności legitymacji studenckich.

PRAKTYCZNE INFORMACJE NA TEMAT ZDALNEGO PROWADZENIA ZAJĘĆ W WSEiZ

IMG 7342

Szanowni Państwo,

w związku z wydanym przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego Rozporządzeniem z dnia 21 maja 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania niektórych podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 prosimy o zapoznanie się z przygotowanymi przez Władze WSEiZ informacjami dotyczącymi zdalnego prowadzenia zajęć.

KREDYTY STUDENCKIE - ANKIETA

IMG 7342

Szanowni Państwo!
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego ma na uwadze, aby ta trudna sytuacja spowodowana epidemią wirusa SARS-CoV-2, w szczególności związana ze spadkiem dochodów, nie była przeszkodą w odbywaniu lub podejmowaniu studiów. Dlatego też Ministerstwo zamierza rozpocząć działania zmierzające do usprawnienia funkcjonującego od 1998 r. systemu preferencyjnych kredytów studenckich.

PROJEKTANCI POSZUKIWANI!

IMG 7342

W imieniu firmy FORTE zapraszamy studentów i absolwentów kierunków Wzornictwo oraz Architektura Wnętrz WSEiZ do aplikowania na stanowisko projektanta w firmie FORTE!

STUDIUJ INFORMATYKĘ NA WSEIZ!

IMG 7342

Już dziś zapisz się na studia informatyczne w WSEiZ!
Branża technologii informatycznych jest obecnie najsilniej rozwijającym się obszarem gospodarki światowej, który nieustanie potrzebuje inżynierów informatyków przygotowanych do obecnych i przyszłych wyzwań rynku, którzy doskonale znają narzędzia swojej pracy oraz swobodnie poruszają się w szerokim spektrum zagadnień informatycznych.

WSEiZ LAUREATEM KONKURSU NA NAJBARDZIEJ INNOWACYJNĄ I KREATYWNĄ UCZELNIĘ W POLSCE

IMG 7342

Znane są wyniki konkursu na „Najbardziej innowacyjną i kreatywną Uczelnię w Polsce w tworzeniu perspektyw zawodowych”, organizowanego już po raz dziesiąty przez Akademickie Centrum Informacyjne z Poznania!

WARSZTATY CINEMA LAB 2020

IMG 7342

Szanowni Państwo,
W imieniu Organizatora, zapraszamy studentów architektury WSEiZ na cykl warsztatów online towarzyszy wystawie @Przekrój kino! otwartej do 12 lipca w ZODIAKU Warszawskim Pawilonie Architektury.

UWAGA! ZMIENIONA DATA ZGŁOSZEŃ NA NAGRODĘ PREZYDENTA 2020

IMG 7342

Szanowni Państwo,
Prezydent m.st. Warszawy zaprasza autorów prac magisterskich i rozpraw doktorskich obronionych na warszawskich uczelniach w 2019 roku do ubiegania się o Nagrodę Prezydenta za prace dyplomowe z zakresu rozwoju Warszawy. Termin zgłoszeń został wydłużony do 19 czerwca br. z uwagi na sytuację epidemiologiczną. Dla osób zainteresowanych ubieganiem się o Nagrodę, poza drogą pocztową, stworzona została możliwość elektronicznego zgłaszania prac.