Budynek administracyjno-dydaktyczny, ul. Olszewska 12 - Siedziba Uczelni

W przebudowywanym budynku o powierzchni ponad 2000 m2 obok nowocześnie wyposażonych pracowni projektowych, mieszczą się m.in.:  Rektorat; Dziekanaty Wydziałów: Architektury, Ekologii, Zarządzania; Sala Senatu; Kwestura; Dział Jakości, Nauczania i Badań; Biuro Współpracy Międzynarodowej; Biuro Karier; Oficyna Wydawnicza orazMini-Wypożyczalnia Przenośnego Sprzętu Elektronicznego dla Osób Niepełnosprawnych (uruchomiona w ramach realizacji projektu współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego, POKL 2007-2013).

Kompleks budynków przy ul. Rejtana 16

W kompleksie budynków znajduje się między innymi:

5 auli wykładowych▪ 12 sal do ćwiczeń audytoryjnych ▪ 3 pracownie komputerowe ▪ Pracownie: Fizyczna, Chemiczna, Gleboznawcza, Biologiczna, Zoologiczna, Botaniczna, Geologiczna, Fotografii ▪ Pracownia Projektowania Wirtualnego Obiektu Budowlanego i Krajobrazu (wyposażona w sprzęt komputerowy i oprogramowanie m.in. komputery Apple iMac Core 2 Duo, tablety graficzne, manipulatory 3D, programy – ArchiCAD, AutoCAD, Studio 3DMax) uruchomiona w ramach realizacji projektu współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego, POKL 2007-2013 ▪ Biblioteka i Czytelnia.

Budynek przy ul. Grójeckiej 128

Znajdują się tutaj m.in.:
2 audytoria po 160 miejsc ▪ 2 sale wykładowe po 70 miejsc każda ▪ 4 sale do ćwiczeń audytoryjnych po ok. 35 miejsc każda ▪ Pracownie: Rysunku i Malarstwa, Projektowania Architektonicznego, Grafiki Komputerowej, Rzeźby, Projektowania Mebla ▪ Galeria Sztuki.

Wirtualny spacer po budynku dydaktycznym WSEiZ przy ul. Grójeckiej 128:

Pracownia rzeźby
Pracownia projektowania mebla
Galeria/Pracownia rysunku i malarstwa

Klaudyn-Laski k/Warszawy, ul. Klaudyńska 33

W roku 1998 WSEiZ pozyskała na własność nieruchomość obejmującą budynek i grunt we wsi Klaudyn- Laski w gminie Stare Babice k/Warszawy.

Nieruchomość ta, stanowi działkę o pow. ok. 3,5 ha z budynkami: piętrowym o pow. 380 m2, parterowym pawilonem ogrodowym o pow. 110 m2, pawilonem naukowo-dydaktycznym o pow. 230 m2, które mają własną oczyszczalnię ścieków.  Znajdują się tutaj m.in.: 5 sal seminaryjnych ▪ Laboratoria: Oczyszczania Ścieków, Utylizacji Odpadów, Urządzania i Pielęgnowania Ogrodów ▪ Pracownia Rysunku i Malarstwa ▪

Na terenie nieruchomości funkcjonuje Terenowa Stacja Ochrony Przyrody i Krajobrazu, gdzie są prowadzone między innymi ćwiczenia laboratoryjne z podstaw gospodarki odpadami i zajęcia terenowe na kierunkach Architektura Krajobrazu i Ochrona Środowiska.

Budynek przy ul. Wawelskiej 14

Znajdują się tutaj m.in.:
Laboratoria: Mechaniki Płynów, Hydrauliki i Hydrologii, Wytrzymałości Materiałów i Nauki o Materiałach, Metrologii oraz Elektroniki i Elektrotechniki ▪