Budynek przy ul. Wawelskiej 14

Znajdują się tutaj m.in.:
Laboratoria: Mechaniki Płynów, Hydrauliki i Hydrologii, Wytrzymałości Materiałów i Nauki o Materiałach, Metrologii oraz Elektroniki i Elektrotechniki ▪