Studia Podyplomowe - Nowe i Odnawialne Źródła Energii

Kierownik Studium: dr Karolina Błogowska

Cel studiów

Wzrost zapotrzebowania na energię w różnych formach, a szczególnie wzrost zapotrzebowania na energię elektryczną wymusza poszukiwanie i wdrażanie nowych źródeł energii, jak również nowych metod konwersji energii. Brak wiedzy o odnawialnych źródłach energii powoduje, że ich wdrażanie staje się trudne. Program studiów podyplomowych Nowe i odnawialne źródła energii pozwoli poznać słuchaczom rozwój nowych technologii w tym zakresie, w tym także nadążać za zmianami na rynku paliw pierwotnych. W programie studiów uwzględniono także wprowadzenie do energetyki jądrowej, biorąc pod uwagę fakt jej obecności w strategii rozwoju państwa do 2030 roku.

Adresaci studiów

Studia adresowane są do pracowników administracji lokalnej, zainteresowanych nowymi i odnawialnymi źródłami energii.

Tematyka zajęć:

 • Wybrane zagadnienia termodynamiki i teorii maszyn cieplnych
 • Zasoby energetyczne Świata, Polski – miejsce źródeł odnawialnych w bilansie
 • Strategia energetyczna Polski do roku 2030
 • Strategia europejska – pakiet 20/20/20
 • Podstawy procesów spalania
 • Podstawy hydromechaniki
 • Turbiny i elektrownie wodne w tym MEW – małe elektrownie wodne
 • Wybrane zagadnienie projektowania i eksploatacji turbin wodnych
 • Energetyka wiatrowa – zalety, wady, stan aktualny, kierunki rozwoju
 • Geotermia – stan obecny, kierunki rozwoju, technologie „hot dry rock”
 • Pompy ciepła – teoria i zastosowanie
 • Energetyka słoneczna – kolektory, fotowoltaika
 • Biomasa jako źródło energii
 • Technologie produkcji biogazu z biomasy
 • Energia wód i oceanów (pływy, fale, OTEC)
 • Gaz łupkowy, olej łupkowy i nowe źródła kopalne – szanse i zagrożenia
 • Wodór jako nośnik energii – produkcja, akumulacja, wykorzystanie
 • Energetyka lokalna – rozwiązania i możliwości
 • Nowe technologie w energetyce odnawialnej
 • Podstawy i kierunki rozwoju energetyki jądrowej
 • Bezpieczeństwo jądrowe
 • Prawo energetyczne
 • Prawo budowlane
 • Informatyka w energetyce – sterowanie
 • Akumulacja energii
 • Ekologiczne skutki konwersji energii
 • Sieci energetyczne a źródła rozproszone
 • Smart grid
 • Zagadnienia bezpieczeństwa energetycznego

 

Organizacja zajęć
Czas trwania studiów 1 rok (2 semestry), zjazdy w soboty i niedziele.
Studia obejmują 200 godzin zajęć dydaktycznych.

Zapisy na studia na semestr letni (od marca) rozpoczynają się 14 stycznia 2019 r. natomiast na semestr zimowy (od października) 6 maja 2019 r.

Początek zajęć:
– marzec/kwiecień 2019 r. (semestr letni),
– październik 2019 r. (semestr zimowy).

Opłaty za studia
Opłata wpisowa: 200 zł.
Czesne za 1 rok:  3800 zł opłata jednorazowa lub płatność w ratach 2x2000 zł.

Wpisowe należy uiścić przed podpisaniem umowy, natomiast opłatę za uczestnictwo w oferowanych studiach podyplomowych należy wnieść najpóźniej dziesięć dni przed planowanym rozpoczęciem zajęć.

Opłat należy dokonać przelewem na konto Uczelni:


WYŻSZA SZKOŁA EKOLOGII I ZARZĄDZANIA
ul. OLSZEWSKA 12, 00-792 WARSZAWA
Nr rachunku 43103015080000000800611008

Informacje i zapisy
Rektorat WSEiZ, Olszewska 12, Warszawa
tel.: 22 825 80 32 do 35
Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Wymagane dokumenty
1. Kwestionariusz uczelniany (kliknij)
2. Kopia dyplomu ukończenia studiów wyższych (licencjat, inżynier lub magister) oryginał do wglądu.
3. 1 zdjęcie legitymacyjne.
4. Potwierdzenie opłaty wpisowego.

Warunkiem uruchomienia studiów jest zorganizowanie grupy liczącej nie mniej niż 25 osób.

ABSOLWENCI WSEiZ OTRZYMUJĄ 5% ZNIŻKI*!!!

* zniżka obowiązuje przy dokonaniu jednorazowej opłaty za studia