Studia podyplomowe – BIM – Building Information Modeling

Kierownik studiów: dr inż. Wojciech Kopka, koordynator mgr inż. arch. Mikołaj Michalak

Sylwetki wykładowców (kliknij w zdjęcie)

Nasze studia wyróżnia:

 • kompleksowe poznanie zagadnień związanych z technologią BIM (Building Information Modeling) wraz z szerokim tłem zmian zachodzących w sektorze budowlanym,
 • nacisk położony na zrozumienie idei modelowania informacją o budynku i wynikającej z niej metodologie pracy,
 • możliwość poznania całej palety programów: Autodesk Revit, Dynamo, Navisworks, Civil 3d, InSight, Robot itp., pozwalających na stworzenie i analizę modeli BIM,
 • słuchacze otrzymają certyfikaty autoryzowanych szkoleń Autodesk: Modelowanie Revit, Tworzenie rodzin parametrycznych Revit, Projektowanie parametryczne Dynamo, Koordynacja projektowa NavisWorks,
 • wykładowcy posiadający zarówno akademickie, jak i praktyczne podejście do zagadnień związanych z tworzeniem cyfrowych modeli w technologii BIM.

Cel studiów:

 • zwiększenie świadomości o BIM i możliwościach jaką niesie ta technologia w całym procesie projektowym,
 • poznanie narzędzi do tworzenia modeli BIM oraz wykorzystanie ich do tworzenia dokumentacji projektowej,
 • wykształcenie umiejętności tworzenia analiz modelu BIM pozwalających na tworzenie optymalnych projektów,
 • poznanie zaawansowanych technik modelowania wraz z automatyzacją procesów projektowych,
 • zapoznanie się z podstawami modelowania parametrycznego,
 • poszerzenie warsztatu możliwości prezentacji projektów.

Studia skierowane są do:

 • absolwentów kierunków związanych z sektorem budowlanym np. budownictwo, architektura czy zarządzanie, którzy chcą poszerzać swój warsztat narzędzi cyfrowych ułatwiających opracowywanie bądź zarządzanie projektem,
 • osób widzących potencjał w technologiach komputerowych, które wspomagają proces projektowy,
 • projektantów prowadzących pracownie chcących wdrożyć w nich technologię BIM.

Słuchaczami studiów podyplomowych BIM mogą zostać absolwenci studiów, inżynierskich i magisterskich kierunków architektura, budownictwo i zarządzanie.

Program studiów:

Moduł 1. Podstawy modelowania BIM (27 godz.).
Moduł 2. Zaawansowane modelowanie i analizy elementów konstrukcji, instalacji i otoczenia (36 godz.).
Moduł 3. Techniki dokumentacji i prezentacji. Zaawansowana wizualizacja 3D Studio Max (36 godz.).
Moduł 4. Tworzenie rodzin komponentów architektonicznych, konstrukcyjnych i instalacyjnych (27 godz.).
Moduł 5. Modelowanie parametryczne bryłowe i programowanie Dynamo (36 godz.).
Moduł 6. Zarządzanie współpracą i wymianą danych (18 godz.).
Moduł 7. Seminarium dyplomowe (20 godz.).

Opis poszczególnych modułów znajdziesz tutaj

 

Kwalifikacje absolwenta

Absolwent studiów podyplomowych BIM będzie potrafił:

 1. Tworzyć modele cyfrowe w technologii BIM i eksportować potrzebne dla projektu dane.
 2. Przygotowywać profesjonalne prezentacje swoich projektów (dokumentacje budowlane/wykonawcze, wizualizacja, film itd.).
 3. Dokonywać koordynacji międzybranżowej w środowisku BIM.
 4. Używać skomplikowanych technik modelowania trójwymiarowego zwiększając wydajność swojej pracy.
 5. Optymalizować i automatyzować powtarzalne i rutynowe fragmenty wykonywania dokumentacji.
 6. Poruszać się w środowisku projektowania parametrycznego dzięki Autodesk Dynamo.
 7. Dokonywać analiz energetycznych modeli, energetycznych kosztorysów czy analiz statycznych.

 

Zasady zaliczeń i dyplom

Zaliczenia semestralne z poszczególnych modułów odbywają się w formie końcowej prezentacji oraz przeglądu wszystkich prac wykonanych podczas zajęć, jak również pracy poza zajęciami.

Zakończenie studiów:

 1. Egzamin dyplomowy – egzamin dyplomowy jest egzaminem ustnym, przeprowadzonym przez Komisję Egzaminacyjną. Do egzaminu dopuszczone są osoby, które zaliczyły wszystkie moduły.
 2. Praca dyplomowa - podczas egzaminu dyplomowego słuchacz prezentuje wszystkie prace wykonywane w trakcie zajęć z poszczególnych przedmiotów oraz dodatkową prezentację poruszającą tematykę BIM.

Absolwenci studiów otrzymują:

 1. Świadectwo Ukończenia Studiów Podyplomowych.
 2. Certyfikaty Autoryzowanych Szkoleń Autodesk:
  • Modelowanie Revit
  • Tworzenie rodzin parametrycznych Revit
  • Projektowanie parametryczne Dynamo
  • Koordynacja projektowa NavisWorks

Organizacja zajęć
Czas trwania studiów: dwa semestry, 200 godzin zajęć realizowanych w trakcie 12 zjazdów sobotnio-niedzielnych lub 12 zjazdów odbywających się w tygodniu od wtorku do piątku, w godz. 17:30–21:30.

Zapisy na studia na semestr zimowy (od października) rozpoczynają się 15 lipca 2019 r. Rekrutacja trwa do wyczerpania wolnych miejsc!

Planowany termin rozpoczęcia zajęć:
październik 2019 r.

Cena studiów
Opłata wpisowa: 200 zł.
Czesne za rok 7500 zł – opłata jednorazowa lub płatność w ratach - 2 x 3800 zł

Wpisowe należy uiścić przed podpisaniem umowy, natomiast opłatę za uczestnictwo w oferowanych studiach podyplomowych należy wnieść najpóźniej dziesięć dni przed planowanym rozpoczęciem zajęć.

Opłat należy dokonać przelewem na konto Uczelni:
WYŻSZA SZKOŁA EKOLOGII I ZARZĄDZANIA
ul. OLSZEWSKA 12, 00-792 WARSZAWA
Nr rachunku 43103015080000000800611008

Informacje i zapisy
Rektorat WSEiZ, Olszewska 12, Warszawa
tel.: 22 825 80 32 lub 35
Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Wymagane dokumenty, które należy złożyć osobiście:
1. Kwestionariusz uczelniany (kliknij)
2. Kopia dyplomu ukończenia studiów wyższych (licencjat, inżynier lub magister) oryginał do wglądu
3. 1 zdjęcie legitymacyjne
4. Potwierdzenie opłaty wpisowego

Warunkiem uruchomienia studiów jest zorganizowanie grupy liczącej nie mniej niż 15 osób

 

ABSOLWENCI WSEiZ OTRZYMUJĄ 5% ZNIŻKI*!!!

* zniżka obowiązuje przy dokonaniu jednorazowej opłaty za studia