Projektowanie architektoniczne

Rekrutacja On-Line

Partnerami merytorycznymi specjalności PROJEKTOWANIE ARCHITEKTONICZNE są
ARCHIMED, OW ARCHITEKTURA oraz MAZOWIECKA OKRĘGOWA IZBA ARCHITEKTÓW

wseiz         wseiz

Studenci specjalności Projektowanie architektoniczne pogłębiają wiedzę i umiejętności z zakresu projektowania obiektów architektonicznych, zwłaszcza obiektów o złożonych funkcjach skali ze szczególnym uwzględnieniem relacji z otoczeniem. Doskonalą umiejętności tworzenia architektury o wyrazistym charakterze związanym ściśle z programem i miejscem, poszerzając jednoczenie wiedzę tematyczną o różne formy architektury i zagadnienia architektoniczno-budowlane, konstrukcyjne, instalacyjne i komunikacyjne oraz rewaloryzacji obiektów. W szerszym zakresie poznają zagadnienia rzeźby terenu oraz zieleni towarzyszącej obiektom architektonicznym. W ramach specjalności dogłębniej rozwiązywane są problemy adaptacji, modernizacji i rekonstrukcji pojedynczych budynków i budowli oraz zespołów urbanistycznych.

Plan 4-letnich studiów I-go stopnia (inżynierskich) stacjonarnych i stacjonarnych (zajęcia w sobotę i niedzielę) na kierunku Architektura (dawniej Architektura i Urbanistyka) zakłada realizację następujących przedmiotów:

PRZEDMIOTY DLA SPECJALNOŚCI PROJEKTOWANIE ARCHITEKTONICZNE (obowiązkowe)

 1. Projektowanie architektoniczne wspomagane komputerem - modernizacja obiektów architektonicznych
 2. Projektowanie architektoniczne wspomagane komputerem -zabudowa mieszkaniowa
 3. Projektowanie architektoniczne - miejsca pracy
 4. Projektowanie architektoniczne - budynki użyteczności publicznej

PRZEDMIOTY DO WYBORU:

BLOK KSZTAŁCENIA NR 1:

 1. Urządzanie obiektów architektury krajobrazu
 2. Pielęgnowanie obiektów architektury krajobrazu
 3. Oświetlenie
 4. Projektowanie wnętrz
 5. Rewaloryzacja wnętrz
 6. Ergonomia
 7. Konstrukcje drewniane
 8. Ogrzewnictwo, wentylacja i klimatyzacja
 9. Prawo autorskie
 10. Konsultacje i realizacja pracy dyplomowej
 11. Praktyki

BLOK KSZTAŁCENIA NR 2:

 1. Konstrukcje betonowe
 2. Budownictwo komunikacyjne
 3. Konstrukcje metalowe
 4. Kierowanie procesem inwestycyjnym
 5. Efektywność inwestycji budowlanych
 6. Konstrukcje drewniane
 7. Ergonomia
 8. Ogrzewnictwo, wentylacja i klimatyzacja
 9. Podstawy budownictwa podziemnego
 10. Konsultacje i realizacja pracy dyplomowej
 11. Praktyki

PRZEDMIOTY KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO, PODSTAWOWE I KIERUNKOWE DLA KIERUNKU ARCHITEKTURA (dawniej Architektura i Urbanistyka)

 1. Język angielski
 2. Wychowanie fizyczne
 3. Kształtowanie środowiska
 4. Technologia informacyjna
 5. Filozofia i estetyka
 6. Socjologia środowiska
 7. Ekologia
 8. Matematyka
 9. Geometria wykreślna
 10. Historia sztuki
 11. Grafika inżynierska
 12. Wytrzymałość  materiałów
 13. Prawo gospodarcze
 14. Mechanika budowli
 15. Fizyka budowli
 16. Grafika komputerowa
 17. Rysunek i malarstwo
 18. Rzeźba i modelowanie
 19. Historia architektury
 20. Teoria architektury
 21. Materiały budowlane
 22. Podstawy projektowania architektonicznego
 23. Historia budowy miast
 24. Budownictwo ogólne
 25. Architektura polska
 26. Projektowanie architektoniczne  – architektura  domów jednorodzinnych, mała użyteczność publiczna
 27. Prawo budowlane
 28. Konstrukcje betonowe
 29. Podstawy urbanistyki
 30. Projektowanie urbanistyczne i ruralistyka 1 – wprowadzenie do projektowania urbanistycznego
 31. Architektura współczesna
 32. Technologia i organizacja budowy
 33. Konstrukcje metalowe
 34. Organizacja procesu inwestycyjnego
 35. Teoria urbanistyki i ruralistyki
 36. Ekonomika procesu inwestycyjnego
 37. Planowanie regionalne
 38. Instalacje budowlane
 39. Konserwacja zabytków i rewaloryzacja
 40. Komunikacja
 41. Planowanie miast
 42. Infrastruktura techniczna  miasta
 43. Etyka zawodu
 44. Seminarium dyplomowe