Architektura Wnętrz – studia I stopnia

 • Studia I-go stopnia o praktycznym profilu kształcenia.
 • System studiów:
  – stacjonarne w dni powszednie,
  – niestacjonarne sobotnio-niedzielne.
 • Czas trwania: 3,5 roku.
 • Tytuł: INŻYNIER lub LICENCJAT.
 • Studia prowadzone do wyboru:
  – w języku polskim,
  – w języku angielskim.

Rekrutacja On-Line

 

 

 

Oferta studiów dotyczy roku akademickiego 2019/2020.

Na studiach pierwszego stopnia kierunku Architektura Wnętrz proponujemy studia w zakresie specjalności:

Projektowanie wnętrz
Projektowanie mebla

Aby zapoznać się ze szczegółowym wykazem przedmiotów na kierunku Architektura przejdź do programu kształcenia lub opisu specjalności.

POBIERZ PROGRAM STUDIÓW

Jeśli Twój wzrok przykuwają wnętrza, meble, designerskie dodatki, lubisz rysować – masz predyspozycje do studiowania Architektury Wnętrz kierunku, który łączy w sobie wiedzę plastyczną i architektoniczną ze szczególnym uwzględnieniem związków tych dziedzin ze sztukami pięknymi. Studiując na kierunku Architektura Wnętrz WSEiZ nauczysz się jak profesjonalnie przygotować koncepcję i projekty przestrzeni użytkowych zgodnie z ich funkcją i przeznaczeniem oraz dbałością o wysoką jakość artystyczną, funkcjonalno-programową, ergonomiczną, techniczną i ekologiczną. Zdobędziesz kompetencje do samodzielnej i zespołowej pracy w dziedzinie projektowania, wyposażania wnętrz oraz nadawania im wyrazu plastycznego.

Najlepsze prace dyplomowe z kierunku Architektura Wnętrz

studia architektura wnętrzkierunek architektura wnętrz

Studiując na kierunku Architektura Wnętrz (studia I-go stopnia, inżynierskie/licencjackie) w WSEiZ uzyskasz wiedzę praktyczną i teoretyczną na temat:

 • procesu realizacji projektów ze szczególnym uwzględnieniem relacji: kontekst-architektura i człowiek-architektura,
 • historii sztuki i architektury, ze szczególnym uwzględnieniem architektury wnętrz budowli i wnętrz ogrodowo-parkowych
  oraz sztuk zdobniczych,
 • dawnych i nowych technik oraz materiałów i wyrobów stosowanych przy kształtowaniu, wyposażaniu, zdobieniu wnętrz,
 • wyboru i doboru elementów i materiałów, a także rozwiązań kolorystycznych w projektach nowych
  oraz przy adaptacji i rewaloryzacji,
 • znajomość podstaw kompozycji przestrzennej we wnętrzach i krajobrazie,
 • świadomość wielostronnej odpowiedzialności i etyki zawodowej, niezbędna znajomość przepisów i norm,
 • zasad współpracy z jednostkami administracji państwowej, władzami samorządowymi, instytucjami, organizacjami,
  firmami,
studia warszawa projektowanie wnętrz
 • współpracy z inżynierami branżystami, ale też architektami krajobrazu, artystami plastykami, twórcami ludowymi,
  scenografami, konserwatorami, psychologami, uzgadniania rozwiązań ze specjalistami p.poż., problematyki
  sanitarno-higienicznej, bezpieczeństwa i higieny pracy,
 • metodologii tworzenia całego projektu - od zbierania i opracowywania informacji, poprzez koncepcję, aż do dokumentacji
  wykonawczej, zdolność koordynacji branż,
 • efektywnego tworzenia wysokiej jakości projektów w ramach określonego budżetu i w wyznaczonym czasie, umiejętność
  posługiwania się przedmiarami robót, kosztorysami, zestawieniami, harmonogramami,
 • podstawową znajomość stosowanych w projektowaniu, budowie i eksploatacji współczesnych technologii
  - również innowacyjnych, na przykład technik cyfrowych, systemów "inteligentnych", nowoczesnych zintegrowanych
  systemów energetycznych.
kierunek architektura wnętrz warszawa studia architektura wnętrz warszawa

Perspektywy zatrudnienia

Architekci wnętrz znajdują pracę m.in.: w biurach projektowych i firmach deweloperskich, urzędach administracji samorządowej wszystkich szczebli, firmach designerskich, przy projektowaniu scenografii, produkcji filmów, sztuk teatralnych czy reklam. Zakładają własną działalność z zakresu projektowania wnętrz. Pracują przy organizacji wystaw i targów, w pracowniach konserwatorskich. Są także poszukiwanymi pracownikami za granicą.

Programy nauczania na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych są takie same.

Studia niestacjonarne realizowane są w systemie 9 dwudniowych zjazdów (sobota i niedziela) w semestrze.