Budownictwo

 • Studia I-go stopnia o praktycznym profilu kształcenia.
 • System studiów:
  – stacjonarne w dni powszednie ,
  – niestacjonarne sobotnio-niedzielne .
 • Czas trwania: 3,5 roku.
 • Tytuł: INŻYNIER.
 • Studia prowadzone do wyboru:
  – w języku polskim,
  – w języku angielskim.

Rekrutacja On-Line

 

 

 

Kierunek prowadzony przy współpracy z Instytutem Techniki Budowlanej w Warszawie.

Oferta studiów dotyczy roku akademickiego 2019/2020.

Na kierunku Budownictwo proponujemy studia w zakresie specjalności:

Energooszczędne technologie w budownictwie
Konstrukcje budowlane
Architektura w budownictwie

Aby zapoznać się ze szczegółowym wykazem przedmiotów na kierunku Budownictwo przejdź do programu kształcenia lub opisu specjalności.

POBIERZ PROGRAM STUDIÓW

Budownictwo to perspektywiczny kierunek studiów, po którym z łatwością zdobędziesz zatrudnienie. Studiując Budownictwo opanujesz zagadnienia z zakresu projektowania, wznoszenia i utrzymania budynków. Zdobędziesz wiedzę na temat projektowania obiektów budowlanych i konstrukcji inżynierskich. Poznasz zasady stosowanych technologii, przepisów budowlanych, procedur realizacji budynków, a także organizacji przemysłu budowlanego. Dzięki wiedzy zdobytej na studiach, jako inżynier budownictwa sprostasz wyzwaniom technologicznym i organizacyjnym współczesnej branży budowlanej. Ponadto będziesz wykonywał/a zawód zaufania publicznego.

dzienne zaoczne

Studiując na kierunku Budownictwo (studia I-go stopnia, inżynierskie) w WSEiZ uzyskasz wiedzę praktyczną i teoretyczną na temat:

 • wykonywania projektów budowlanych bydynków oraz budowli inżynierskich, spełniających wszystkie wymogi
  techniczne i ekologiczne,
 • historii architektury, teorii i praktyki budownictwa, ekologii i ochrony środowiska oraz zasad zrównoważonego
  rozwoju w budownictwie,
 • realizacji obiektów budowlanych ze zrozumieniem relacji między potrzebami ludzi a budynkami oraz pomiędzy budynkami
  a ich otoczeniem,
 • podstaw fizycznych, problemów technicznych i wspomagania komputerowego oraz nadzorowania
  i zarządzania procesami budowlanymi,
 • projektowania w celu spełnienia wymogów użytkowych przez budynki w ramach ograniczeń narzucanych przez czynniki
  kosztowe i przepisy budowlane,
 • współpracy administracją z państwową, samorządową, instytucjami, organizacjami i jednostkami gospodarczymi,
 • zrozumienia sposobu myślenia inżynierów innych branż oraz współdziałanie ze specjalistami z zakresu: geodezji,
  hydrologii, instalacji sanitarnych, instalacji elektrycznych i łączności, ekologii i architektury,
 • ekonomii, zarządzania, przepisów i procedur przetwarzania koncepcji projektowych w budynku
  oraz integracji projektów w całym procesie planowania inwestycji.

Perspektywy zatrudnienia

Absolwenci kierunku Budownictwo znajdują zatrudnienie w:
• przedsiębiorstwach budowlanych – jako wykonawcy, nadzór i kierownicy budów;
• biurach i pracowniach projektowych – jako konstruktorzy;
• urzędach gminy czy starostwach powiatowych – jako kierownicy bądź inspektorzy działu gospodarki
nieruchomościami,
• a także w założonych przez siebie firmach budowlanych jako wykonawcy.

Programy nauczania na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych są takie same.

Studia niestacjonarne realizowane są w systemie 9 dwudniowych zjazdów (sobota i niedziela) w semestrze.