Architektura w budownictwie

Rekrutacja On-Line

Partnerami merytorycznymi specjalności ARCHITEKTURA W BUDOWNICTWIE są STUDIO BUDOWLANE UNITY oraz MAZOWIECKA OKRĘGOWA IZBA INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA

      

Studenci specjalności Architektura w budownictwie, oprócz przygotowania w zakresie projektowania, wznoszenia i utrzymania budynków oraz budowli inżynierskich, otrzymują także przygotowanie pozwalające na lepsze zrozumienie problemów kształtowania środowiska przestrzennego oraz projektowania spełniającego wymagania estetyczne, technologiczne i techniczne. Programy przedmiotów specjalnościowych zostały tak skonstruowane, aby absolwent tej specjalności lepiej rozumiał relacje jakie mogą zachodzić pomiędzy ludźmi, ich potrzebami, budynkami i przestrzenią otaczającą. Program specjalności obejmuje m.in. następujące przedmioty: podstawy urbanistyki, architektura polska i współczesna, teoria urbanistyki i ruralistyki, konserwacja i rewaloryzacja zabytków oraz urządzanie obiektów architektury krajobrazu.

Plan 3,5-letnich studiów I-go stopnia (inżynierskich) stacjonarnych i niestacjonarnych na kierunku Budownictwo zakłada realizację następujących przedmiotów:

PRZEDMIOTY DLA SPECJALNOŚCI ARCHITEKTURA W BUDOWNICTWIE (obowiązkowe)

 1. Oświetlenie
 2. Nowoczesne technologie w budownictwie
 3. Podstawy urbanistyki
 4. Urządzanie obiektów architektury krajobrazu
 5. Architektura współczesna
 6. Teoria urbanistyki i ruralistyki
 7. Komunikacja
 8. Bezpieczeństwo stanowisk pracy i ergonomia
 9. Praca przejściowy
 10. Pielęgnowanie obiektów architekrury krajobrazu
 11. Planowanie regionalne
 12. Projektowanie wnętrz
 13. Konserwacja zabytków i rewaloryzacja
 14. Podstawy mostownictwa
 15. Rewaloryzacja wnętrz
 16. Infrastruktura techniczna miast
 17. Etyka zawodu
 18. Konsultacje i realizacja pracy dyplomowej
 19. Praktyki

PRZEDMIOTY DO WYBORU (trzy przedmioty z sześciu)

 1. Architektura polska
 2. Finanse przedsiębiorstwa
 3. Socjologia środowiska
 4. Historia sztuki
 5. Prawo autorskie
 6. Planowanie miast

PRZEDMIOTY KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO, PODSTAWOWE I KIERUNKOWE DLA KIERUNKU BUDOWNICTWO

 1. Język angielski
 2. Wychowanie fizyczne
 3. Historia architektury
 4. Prawo gospodarcze
 5. Technologia informacyjna
 6. Prawo budowlane
 7. Ekologia
 8. Matematyka
 9. Chemia
 10. Mechanika ogólna
 11. Statystyka
 12. Fizyka
 13. Geologia
 14. Metody obliczeniowe
 15. Materiały budowlane
 16. Geometria wykreślna
 17. Grafika inżynierska
 18. Budownictwo ogólne
 19. Geodezja
 20. Wytrzymałość materiałów
 21. Mechanika budowli
 22. Hydraulika i hydrologia
 23. Ekonomika budownictwa
 24. Konstrukcje betonowe
 25. Fizyka budowli
 26. Mechanika gruntów i fundamentowanie
 27. Konstrukcje metalowe
 28. Budownictwo komunikacyjne
 29. Technologia i organizacja budowy
 30. Kierowanie procesem inwestycyjnym
 31. Instalacje budowlane
 32. Konstrukcje drewniane
 33. Konstrukcje murowe i zespolone
 34. Seminarium dyplomowe

Programy nauczania na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych są takie same.

Studia niestacjonarne realizowane są w systemie 10-12 dwudniowych zjazdów (sobota i niedziela) w semestrze.