Hotelarstwo NOWOŚĆ!

Rekrutacja On-Line

Specjalność Hotelarstwo przygotowuje do wykonywania zadań menedżerskich w szeroko rozumianych usługach hotelarskich, od kwater prywatnych po wielkie sieci hotelowe, a także prowadzenia własnej działalności w tym zakresie. Studenci Hotelarstwa poznają specyfikę działalności hotelarskiej, wymagania stawiane obiektom, zasady współpracy z biurami podróży i organizacji aktywności turystycznej gości.

Kluczowe kompetencje absolwenta:

 • umiejętność prowadzenia usług hotelarskich – noclegowych oraz uzupełniających, w tym gastronomii hotelowej,
 • znajomość ekonomicznych, finansowych, prawnych i społecznych podstaw prowadzenia działalności gospodarczej,
 • znajomość zasad skutecznego zarządzania przedsiębiorstwem i umiejętność ich stosowania.

Plan 3-letnich studiów I-go stopnia (licencjackich) stacjonarnych (dziennych) i niestacjonarnych (zaocznych) na kierunku Zarządzanie zakłada realizację następujących przedmiotów:

PRZEDMIOTY DLA SPECJALNOŚCI HANDEL I USŁUGI LOGISTYCZNE (obowiązkowe):

 1. Organizacja pracy w hotelarstwie
 2. Podstawy gastronomii
 3. Podstawy turystyki
 4. Towaroznawstwo żywności
 5. Podstawy hotelarstwa
 6. Ekonomika hotelarstwa
 7. Infrastruktura hotelarska
 8. Międzynarodowe rozliczenia finansowe
 9. Obsługa gościa hotelowego
 10. Seminarium dyplomowe
 11. Marketing usług
 12. Obsługa konsumenta
 13. Planowanie w przedsiębiorstwie i biznes plan

PRZEDMIOTY Z ZAKRESU NAUK PODSTAWOWYCH DLA KIERUNKU ZARZĄDZANIE (obowiązkowe):

 1. Język angielski
 2. Matematyka
 3. Mikroekonomia
 4. Podstawy prawa
 5. Podstawy zarządzania
 6. Psychologia
 7. Logistyka
 8. Badania marketingowe
 9. Nauka o organizacji
 10. Podstawy finansów i bankowości
 11. Podstawy marketingu
 12. Technologia informacyjna
 13. Bezpieczeństwo stanowisk pracy i ergonomia
 14. Finanse przedsiębiorstwa
 15. Statystyka
 16. Prawo gospodarcze
 17. Rachunkowość
 18. Systemy informatyczne w zarządzaniu
 19. Zarządzanie jakością
 20. Zarządzanie produkcją i usługami
 21. Zarządzanie projektami
 22. Analiza rynku
 23. Bazy danych
 24. Konsultacje i realizacja pracy dyplomowej
 25. Praktyka zawodowa
 26. Zachowania organizacyjne
 27. Zarządzanie środowiskowe
 28. Zarządzanie zasobami ludzkimi