Usługi gastronomiczne i dietetyka

Rekrutacja On-Line

Specjalność Usługi gastronomiczne i dietetyka to części tak zwanego „przemysłu czasu wolnego”, w którym silny rozwój usług gastronomicznych związany jest z jednej strony z rozwojem branży turystycznej, z drugiej zaś ze zmianą przyzwyczajeń żywieniowych. Coraz częściej spożywamy posiłki „na mieście”, czy to w trakcie przerwy w pracy, czy podczas zakupów lub korzystania z dóbr kultury i rekreacji. Czy musi być to klasyczny „fast food”, tak często uważany za niekorzystny dla zdrowia? Może można dać danie „fast”, które zarazem zaspokoi wymagania dietetyczne? A może „slow food” można podać szybko? Jak prowadzić bar szybkiej obsługi, a jakich środków marketingowych użyć, by nasza nowa restauracja została zaliczona do „exclusive”? Odpowiedzi na takie pytania szukaj, studiując tę specjalność!

Kluczowe kompetencje:

 • prowadzenie działalności w zakresie gastronomii,
 • znajomość podstaw zdrowego żywienie i komponowania diet żywieniowych,
 • znajomość ekonomicznych, finansowych, prawnych i społecznych podstaw prowadzenia działalności gospodarczej,
 • znajomość zasad skutecznego zarządzania przedsiębiorstwem i umiejętność ich stosowania. 

Plan 3-letnich studiów I-go stopnia (licencjackich) stacjonarnych (dziennych) i niestacjonarnych (zaocznych) na kierunku Zarządzanie zakłada realizację następujących przedmiotów:

PRZEDMIOTY DLA SPECJALNOŚCI USŁUGI GASTRONOMICZNE I DIETETYKA (obowiązkowe):

 1. Nauka o człowieku
 2. Podstawy gastronomii
 3. Towaroznawstwo żywności
 4. Żywienie człowieka
 5. Podstawy hotelarstwa
 6. Diety żywieniowe
 7. Seminarium dyplomowe
 8. Technologie gastronomiczne
 9. Marketing usług
 10. Obsługa konsumenta
 11. Planowanie w przedsiębiorstwie i biznes plan

PRZEDMIOTY Z ZAKRESU NAUK PODSTAWOWYCH DLA KIERUNKU ZARZĄDZANIE (obowiązkowe):

 1. Język angielski
 2. Matematyka
 3. Mikroekonomia
 4. Podstawy prawa
 5. Podstawy zarządzania
 6. Psychologia
 7. Logistyka
 8. Badania marketingowe
 9. Nauka o organizacji
 10. Podstawy finansów i bankowości
 11. Podstawy marketingu
 12. Technologia informacyjna
 13. Bezpieczeństwo stanowisk pracy i ergonomia
 14. Finanse przedsiębiorstwa
 15. Statystyka
 16. Prawo gospodarcze
 17. Rachunkowość
 18. Systemy informatyczne w zarządzaniu
 19. Zarządzanie jakością
 20. Zarządzanie produkcją i usługami
 21. Zarządzanie projektami
 22. Analiza rynku
 23. Bazy danych
 24. Konsultacje i realizacja pracy dyplomowej
 25. Praktyka zawodowa
 26. Zachowania organizacyjne
 27. Zarządzanie środowiskowe
 28. Zarządzanie zasobami ludzkimi