Infrastruktura

 Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania jest właścicielem budynków mieszczących się w Warszawie, przy ulicach:

• Olszewskiej 12 (nowy gmach administracyjno-dydaktyczny - siedziba WSEiZ)
• Rejtana 16,
• Grójeckiej 128 (trzy kondygnacje),
oraz nieruchomości we wsi Klaudyn-Laski (gmina Stare Babice), gdzie zlokalizowana jest Terenowa Stacja Ochrony Przyrody i Krajobrazu.

Wszystkie budynki WSEiZ są obiektami nowoczesnymi, spełniającymi wymogi prawa Unii Europejskiej, przystosowanymi dla osób niepełnosprawnych.
Mieszczą się w nich aule i sale ćwiczeniowe wyposażone w urządzenia audiowizualne i sprzęt komputerowy, specjalistyczne sale projektowe i laboratoria. W budynkach działa sieć bezprzewodowa wi-fi z dostępem do Internetu. Mamy też ponad 200 stanowisk komputerowych przeznaczonych dla studentów.
Lokalizacja budynków umożliwia łatwy dojazd zarówno środkami komunikacji miejskiej, jak i środkami transportu indywidualnego.

 
wseiz
Nowa siedziba Uczelni, ul. Olszewska 12, Warszawa
studia
Budynek dydaktyczny Uczelni, ul. Rejtana 16, Warszawa
uczelnia
Budynek dydaktyczny Uczelni, ul. Grójecka 128, Warszawa
warszawa
TSOPiK, ul. Klaudyńska 33, Klaudyn-Laski