Infrastruktura

 Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania jest właścicielem budynków mieszczących się w Warszawie, przy ulicach:

• Olszewskiej 12 (nowy gmach administracyjno-dydaktyczny - siedziba WSEiZ)
• Rejtana 16,
• Grójeckiej 128 (trzy kondygnacje),
oraz nieruchomości we wsi Klaudyn-Laski (gmina Stare Babice), gdzie zlokalizowana jest Terenowa Stacja Ochrony Przyrody i Krajobrazu.

Wszystkie budynki WSEiZ są obiektami nowoczesnymi, spełniającymi wymogi prawa Unii Europejskiej, przystosowanymi dla osób niepełnosprawnych.
Mieszczą się w nich aule i sale ćwiczeniowe wyposażone w urządzenia audiowizualne i sprzęt komputerowy, specjalistyczne sale projektowe i laboratoria. W budynkach działa sieć bezprzewodowa wi-fi z dostępem do Internetu. Mamy też ponad 200 stanowisk komputerowych przeznaczonych dla studentów.
Lokalizacja budynków umożliwia łatwy dojazd zarówno środkami komunikacji miejskiej, jak i środkami transportu indywidualnego.

 

Nowa siedziba Uczelni, ul. Olszewska 12, Warszawa

Budynek dydaktyczny Uczelni, ul. Rejtana 16, Warszawa

Budynek dydaktyczny Uczelni, ul. Grójecka 128, Warszawa

TSOPiK, ul. Klaudyńska 33, Klaudyn-Laski