Władze

uczelnie

Prezydent prof. dr hab. inż. Jan Misiak

warszawa

Rektor dr Monika Madej, prof. WSEiZ

wseiz

Prorektor dr Justyna Kłys, prof. WSEiZ

warszawa

Prorektor
dr hab. inż. Krzysztof Półtorak,
prof. WSEiZ

architektura

Dziekan
Wydziału Architektury
dr inż. Małgorzata Leszczyńska-Domańska, prof. WSEiZ

budownictwo

Prodziekan ds. jakości i rozwoju
Wydziału Architektury
dr inż. Bogdan Gorczyca, prof. WSEiZ

zarządzanie

Dziekan Wydziału Inżynierii i Zarządzania
dr inż. Jan Cetner, prof. WSEiZ

mechanika

Prodziekan Wydziału Inżynierii i Zarządzania
dr Katarzyna Adamiak, prof. WSEiZ