Informatyka – NOWOŚĆ!!!

Kierunek Informatyka w WSEiZ uruchomiony i prowadzony jest dzięki dofinansowaniu ze środków UE.

 • Studia I-go stopnia o praktycznym profilu kształcenia.
 • System studiów:
  – stacjonarne w dni powszednie,
  – niestacjonarne sobotnio-niedzielne.
 • Czas trwania: 3,5 roku.
 • Tytuł: INŻYNIER.
 • Studia prowadzone: w języku polskim.

Rekrutacja On-Line

 

 

Czesne dofinansowane ze środków UE przez cały okres studiów informatycznych!

Kierunek Informatyka w WSEiZ uruchomiony i prowadzony jest dzięki dofinansowaniu ze środków UE.
Dla studentów, którzy rozpoczną studia w semestrze zimowym, w roku akademickim 2019/2020 czesne będzie przez cały okres studiów obniżone o wartość dofinansowania, tj. od 80% do 50% w zależności od systemu studiów!

Na kierunek Informatyka, na miejsca objęte dofinansowaniem obowiązują następujące limity:

– 20 miejsc na studiach stacjonarnych,
– 40 miejsc na studiach niestacjonarnych.

Warunki przyjęć na studia dofinansowane na kierunku Informatyka:

 • o przyjęciu kandydata na studia stacjonarne, który uzyskał na egzaminie maturalnym z matematyki na poziomie podstawowym wynik co najmniej 65% lub uzyskał ocenę 4 lub wyższą z matematyki na egzaminie dojrzałości (stara matura), decyduje kolejność zgłoszeń,
 • o przyjęciu kandydata na studia niestacjonarne, który uzyskał na egzaminie maturalnym z matematyki na poziomie podstawowym wynik co najmniej 50% lub uzyskał ocenę 4 lub wyższą z matematyki na egzaminie dojrzałości (stara matura), decyduje kolejność zgłoszeń,
 • zapisani na studia zostaną tylko kandydaci, którzy w dniu zapisu będą posiadali komplet dokumentów: wypełniony i wydrukowany kwestionariusz uczelniany, dowód wpłaty na wpisowe i opłatę rekrutacyjną, dwa zdjęcia (jak do dowodu osobistego), oryginał i kserokopię świadectwa dojrzałości (oryginał do wglądu), oryginał dowodu osobistego (do wglądu).

W przypadku wolnych miejsc, o przyjęciu kandydata, który nie spełnia powyższych warunków, decydować będzie wynik rozmowy kwalifikacyjnej. Podczas rozmowy kandydat może przedstawić dodatkowe dokumenty, które mogą wpłynąć na wynik kwalifikacji.

Oferta studiów dotyczy roku akademickiego 2019/2020.


Na kierunku Informatyka proponujemy studia w zakresie specjalności:

Programowanie aplikacji
Grafika komputerowa

Aby zapoznać się ze szczegółowym wykazem przedmiotów na kierunku Informatyka przejdź do programu studiów lub opisu specjalności.

POBIERZ PROGRAM STUDIÓW

Najnowsze technologie projektowania i tworzenie oprogramowania nie są dla Ciebie tajemnicą? Nieustanie ewoluujący rynek aplikacji i technologii multimedialnych to twoje naturalne środowisko? W przyszłości chciałbyś/chciałabyś pracować w najszybciej rozwijającej się gałęzi gospodarki XXI w., która daje szerokie możliwości rozwoju? Informatyka w WSEiZ to właściwy wybór.

studia informatyczne Warszawa informatyka Warszawa

Na kierunku Informatyka w WSEiZ uzyskasz niezbędne kompetencje wymagane na rynku informatycznym. Przede wszystkim wiedzę i umiejętności stanowiące solidną podwalinę zawodu informatyka, które obejmują zagadnienia z zakresu techniki cyfrowej, systemów operacyjnych, sieci komputerowych i baz danych, ale też podstaw programowania strukturalnego i obiektowego. Poznasz zasady programowania w różnych językach programowania i w różnych obszarach zastosowań stosownie do aktualnych potrzeb zgłaszanych przez pracodawców. Zbieżność nauczanych treści z potrzebami rynku pracy jest podstawowym wyróżnikiem oferowanego programu studiów. Program obejmuje również zagadnienia technik internetowych, w tym mobilnych, a także podstawy grafiki komputerowej. Bardziej zaawansowanych studentów zainteresują problemy sztucznej inteligencji oraz zagadnienia bezpieczeństwa systemów i sieci.

informatyka na wyższej szkole ekologii i zarządzania w warszawie sala informatyczna

Informatyka w WSEiZ to kierunek o profilu praktycznym, z dużym udziałem zajęć prowadzonych przez praktyków z doświadczeniem zdobytym w firmach informatycznych. Dzięki temu zdobędziesz również kompetencje z zakresu przedsiębiorczości oraz zarządzania, w tym zarządzania projektami informatycznymi.

 

PERSPEKTYWY ZATRUDNIENIA

Absolwent kierunku Informatyka przygotowany jest do pracy w firmach informatycznych zajmujących się programowaniem aplikacji dla różnych branż, firmach zajmujących się zastosowaniem narzędzi informatycznych w obszarze sztuki użytkowej (wydawnictwa, agencje reklamowe, studia graficzne), a także do prowadzenia własnej działalności gospodarczej w obszarze usług informatycznych.

Deklaracje dotyczące wyboru specjalności na kierunku Informatyka są podawane przez kandydatów na studia przy składaniu dokumentów. Ostateczna decyzja o wyborze specjalności podejmowana jest przez studenta na piątym semestrze studiów.

W programie studiów informatycznych przedmioty na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych są takie same.

Studia niestacjonarne realizowane są w systemie 10 dwudniowych zjazdów (sobota i niedziela) w semestrze.

studia informatyczne Warszawa