Zarządzanie i Inżynieria Produkcji - studia II stopnia

 • Studia II-go stopnia o praktycznym profilu kształcenia.
 • System studiów:
  – niestacjonarne sobotnio-niedzielne.
 • Czas trwania: 1,5 roku.
 • Tytuł: MAGISTER lub MAGISTER INŻYNIER.
 • Studia prowadzone do wyboru:
  – w języku polskim,
  – w języku angielskim.

Rekrutacja On-Line

 

 

 

Oferta studiów dotyczy roku akademickiego 2019/2020.

Na studiach drugiego stopnia kierunku Zarządzanie i Inżynieria Produkcji proponujemy studia w zakresie specjalności:

Zarządzanie transportem i logistyka
Inżynieria usług gastronomicznych
Zarządzanie przedsiębiorstwem produkcyjnym

Aby zapoznać się ze szczegółowym wykazem przedmiotów na kierunku Zarządzanie i Inżynieria Produkcji przejdź do programu kształcenia lub opisu specjalności.

POBIERZ PROGRAM STUDIÓW

Warunki przyjęć na studia II-go stopnia kierunek Zarządzanie i Inżynieria Produkcji:

 • wymagany dyplom ukończenia studiów,
 • jeśli posiadasz dyplom ukończenia studiów inżynierskich możesz zostać przyjęty/a na 3-semestralne studia II stopnia, kończące się uzyskaniem tytułu magistra inżyniera,
 • jeśli nie posiadasz dyplomu ukończenia studiów inżynierskich możesz zostać przyjęty/a na:
  – 3-semestralne studia II stopnia, kończące się uzyskaniem tytułu magistra (studia rozpoczynają się w marcu),
  – 4-semestralne studia II stopnia z różnicami programowymi do uzupełnienia, kończące się uzyskaniem tytułu magistra inżyniera (studia rozpoczynają się w październiku). Różnice programowe wyznaczane są indywidualnie dla każdego kandydata (pobierz podanie).

Na studia II stopnia zapraszamy także absolwentów posiadających już dyplom magistra, którzy chcieliby poszerzyć swoją wiedzę i zdobyć tzw. drugi fakultet.

Oprócz WSEiZ uprawnienia do prowadzenia studiów II stopnia na kierunku Zarządzanie i Inżynieria Produkcji posiadają jedynie dwie uczelnie w Polsce.

studia zarządzanie i inżynieriia produkcji kierunek zarządzanie i inżynieriia produkcji

Kończąc studia II stopnia na kierunku Zarządzanie i Inżynieria Produkcji będziesz specjalistą z wiedzą techniczną, ekonomiczną i menedżerską. Będziesz posiadać umiejętności z zakresu inżynierii produkcji, zarządzania, ekonomii i prawa. Zostaniesz przygotowany/a do pracy w przedsiębiorstwach produkcyjnych na kierowniczych stanowiskach.

Perspektywy zatrudnienia

Absolwent tego kierunku posiada niezwykle cenną, bo interdyscyplinarną, wiedzę i zestaw umiejętności. Przede wszystkim jest przygotowany do pracy w przedsiębiorstwach produkcyjnych, ale będzie cennym pracownikiem także w branży usługowej – wszędzie tam, gdzie zasoby techniczne mają kluczową rolę w działaniu przedsiębiorstwa.
Według danych MNiSW, pozyskanych z systemu monitoringu losów zawodowych absolwentów szkół wyższych, absolwenci WSEiZ znajdują pracę w rekordowo krótkim czasie! O wiele krótszym niż absolwenci Politechniki czy Uniwersytetu Warszawskiego. Co więcej, poziom ich wynagrodzenia jest niemal równy poziomowi wynagrodzeń absolwentów Politechniki Warszawskiej, natomiast dużo wyższy od tych uzyskiwanych przez absolwentów SGGW i UW.

Deklaracje dotyczące wyboru specjalności na kierunku Zarządzanie i Inżynieria Produkcji są podawane przez kandydatów na studia przy składaniu dokumentów. Ostateczna decyzja o wyborze specjalności podejmowana jest przez studenta po pierwszym semestrze studiów drugiego stopnia.

Programy nauczania na studiach stacjonarnych (dziennych) i niestacjonarnych (zaocznych) są takie same.

Studia niestacjonarne realizowane są w systemie 9 dwudniowych zjazdów (sobota i niedziela) w semestrze.